Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

HNM_6710Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 208-QĐ/ĐU ngày 28/11/2009 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước với Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, sau đó được đổi tên thành Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia theo Quyết định số 877- QĐ/ĐU ngày 22/8/2013. Để phù hợp với tổ chức chính quyền, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy Trung tâm đối với các đơn vị trực thuộc, ngày 14/11/2014 Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1510 –QĐ/ĐU về việc tiếp nhận Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung trực thuộc Tỉnh ủy Khánh Hòa về sinh hoạt tại Đảng bộ Trung tâm.

Tại thời điểm Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, Đảng bộ Trung tâm có 15 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 134 đảng viên. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Trung tâm và các đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 1168/QĐ- BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 và Quyết định số 1268/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Trung tâm đã không ngừng phát triển cả về quy mô và tổ chức, đến nay đã có 28 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó 02 đảng bộ cơ sở, 26 chi bộ trực thuộc, với tổng số 245 đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trung tâm, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo và bảo vệ tài nguyên nước trên phạm vi cả nước, phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trung tâm luôn thực hiện nghiêm túc các công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Đảng bộ luôn duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ thường kỳ đều đặn theo quy định; tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được đảng bộ hết sức quan tâm; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch; các quy định về công tác xây dựng quy hoạch và công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình. Công tác phát triển đảng viên luôn được coi trọng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trong 10 năm qua, để ghi nhận thành tích của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các năm 2012, 2013. 2015, Đảng bộ Trung tâm đã được Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng giấy khen cho Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm; năm 2011 được Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng giấy khen Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 03 năm liên tục; năm 2014 được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biêu 5 năm liên tục.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và dự báo tài nguyên nước nhằm phục vụ cho công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, toàn diện, bền vững và hiệu quả cao, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia cho trước mắt và lâu dài; góp phần nâng cao hiệu quả quy hoạch, quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước đáp ứng các yêu cầu sử dụng nước trong điều kiện nguồn nước ngày càng khan hiếm, nhu cầu sử dụng nước và suy giảm chất lượng nước ngày càng gia tăng, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường, thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu gây ra cho tài nguyên nước.

(Ông Trịnh Đình Duyên, UV BTV, Đảng ủy Trung tâm QH&ĐTTNNQG)