Hội nghị tổng kết năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc

kh_mb1Ngày 19/01/2018 tại Liên đoàn QH & ĐTTNN miền Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Liên đoàn. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Đồng chí Triệu Đức Huy-Phó tổng giám đốc Trung tâm; Đồng chí Vũ Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan-Chánh Văn phòng Trung tâm cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban Trung tâm, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

kh_mb2

Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh – Phó Liên đoàn trưởng, đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Liên đoàn. Trong năm 2017 Liên đoàn đã được giao thực hiện 3 nhiệm vụ chính phủ, 03 nhiệm vụ cấp Bộ, 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ. Trong năm qua, Liên đoàn đã tổ chức thực hiện hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ được cấp trên giao với tổng giá trị theo nghiệm thu đạt 102,02% kế hoạch. Các kết quả nổi bật đạt được như sau:

Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Đô thị Hải Dương: Đã hoàn thành cơ bản các hạng mục công việc tại đô thị Hải Dương theo kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của đề án

Dự án thành phần 7 “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng”: Đã đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề án đã đặt ra.

Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước: Năm 2017, Liên đoàn tiến hành điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất trên 10 vùng điều tra thuộc 3 tỉnh: Cao Bằng, Quảng Bình và Quảng Trị. Đạt mục tiêu, nhiệm vụ của dự án đặt ra.

Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô- Gâm” Tại lưu vực sông Chảy đã xác định tồn tại 12 tầng chứa nước bao gồm 1 tầng chứa nước lỗ hổng và 11 tầng chứa nước khe nứt. Tổng trữ lượng khai thác tiềm năng trên toàn vùng là 2.266.731 m3/ngày. Đánh giá được diễn biến mực nước, lưu lượng, nhiệt độ nước theo mùa và lập các đồ thị dao động mực nước tại các điểm quan trắc.

Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ” Hoàn thành đo đạc 13 mặt cắt ngang sông trên các sông Tiên Yên, sông Phố Cũ và sông Tiên Mơ. Hoàn thành đo lưu lượng tại 2 vị trí trên sông Phố Cũ và sông Hà Thanh; Hoàn thành công tác nội nghiệp điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt vùng Tiên Yên, Khe Mắm, Đầm Hà với diện tích 978 km2.

Quan trắc Quốc gia tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Liên đoàn đã tổ chức Quản lý và vận hành 244 công trình quan trắc, trong đó có: 198 công trình thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ và 46 công trình vùng Bắc Trung Bộ.

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Hoàn thành 16/16 chuyên đề nghiên cứu khoa học theo kế hoạch năm. Hoàn thành quan trắc động thái nước duới đất tại 10 lỗ khoan tại 4 huyện vùng cao tỉnh Hà Giang. Hoàn thành báo cáo tổng kết đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác lập được các giải pháp khai thác sử dụng nước bằng các mô hình khác nhau như: Khai thác bằng mạch lộ, khai thác bằng giếng khoan, khai thác bằng hồ treo, khai thác từ hang động… và xác định các khu vực có khả năng áp dụng các mô hình khai thác nước trên.

Định hướng trọng tâm năm 2018

1. Tổ chức tốt việc chuẩn bị, phân giao, triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2018

2. Tiếp tục hoàn thiện và ổn định tổ cơ cấu chức bộ máy của tất cả các đơn vị, phòng ban trực thuộc Liên đoàn nhất là 2 đơn vị Đoàn quan trắc thành lập mới theo sự chỉ đạo của Trung tâm là tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới.

3. Tiếp tục xây dựng, tăng cường đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực; Chú trọng xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí và tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình quy phạm kỹ thuật nhằm nắm vững tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, kịp thời phát hiện sai sót để uốn nắn, khắc phục.

5. Đẩy mạnh công tác tư vấn, dịch vụ tài nguyên nước tăng nguồn thu, nâng cao hiệu quả công tác và cải thiện đời sống của CBCNV.

6. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Nâng cao công tác tuyên truyền, xây dựng quảng bá hình ảnh của Liên đoàn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị  đồng chí Tống Ngọc Thanh biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Liên đoàn. Mặc dù  triển khai các nhiệm vụ trên nhiều địa bàn khó khăn biên giới, hải đảo thuộc các tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Trị, Đảo Vĩnh Thực, Đảo Bạch Long Vĩ…nhưng CB, CNVC lao động Liên đoàn đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn hoàn thành cơ bản toàn diện nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên-Môi trường và Trung tâm giao. Đồng chí Tống Ngọc Thanh cũng chỉ ra 1 số tồn tại đó là trong điều hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cần quyết liệt và bám sát diễn biến của thực tế sản xuất hơn nữa… Chỉ đạo về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đồng chí nêu cần phải hiện thực hoá trong ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên đoàn theo hướng tinh, gọn và hiệu quả; củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đào tạo bồi dưỡng lực lượng cán bộ…nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

kh_mb1

Đồng chí Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng phát biểu cám ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Lãnh đạo, các Phòng Ban Trung tâm đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Giám đốc và hứa sẽ vận dụng để quán triệt, triển khai trong nhiệm vun kế hoạch năm 2018 đạt nhiều thành tựu tốt hơn năm 2017.

kh_mb3

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

kh_mb4

kh_mb5

kh_mb6