Đại hội Công đoàn bộ phân Cơ quan Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Ngày 13/10/2017, Công đoàn bộ phận cơ quan Liên đoàn đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự Đại hội có đồng chí Phan Chu Nam – Liên đoàn trưởng, Bí thư Đảng Ủy Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Quang Huy – Phó chủ tịch Công đoàn Cơ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, cùng 59 cán bộ, đoàn viên công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn.

bai116_1_3a

Toàn cảnh Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Gia Khánh, Chủ tịch Công đoàn bộ phận báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ, công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn đã bám sát nhiệm vụ và tình hình hoạt động của Liên đoàn, phát huy vai trò chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đảm bảo công khai – dân chủ – công bằng, ổn định tư tưởng và đời sống cán bộ, công nhân viên; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng các phong trào thi đua lao động sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, xây dựng tổ chức Công đoàn và phối hợp với chuyên môn Công đoàn Liên đoàn ngày càng vững mạnh.

bai116_2_3aĐồng chí Ngô Gia Khánh báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Chấp hành Công đoàn phấn đấu toàn thể cán bộ, công nhân viên bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo đúng pháp luật, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đại hội tập trung thảo luận, bàn bạc các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ tài nguyên nước với phương châm của Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, thiết thực”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới các đoàn viên công đoàn cùng nhau phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch được giao hàng năm, chủ động phối hợp với chính quyền đưa ra các giải pháp tổ chức sản xuất nhằm nâng cao chất lượng công việc, tạo điều kiện tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, việc làm cho người lao động; phấn đấu Công đoàn bộ phận cơ quan đạt danh hiệu Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc hàng năm; Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chú trọng đến công tác lao động, an toàn lao động, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên.

bai116_3_3aĐồng chí Nguyễn Quang Huy phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Đại hội đã bầu 05 đồng chí có đủ năng lực và phẩm chất chính trị vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để công tác Công đoàn đạt hiệu quả cao, tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Liên đoàn, chăm lo, bảo vệ và cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên.

bai116_4_3aBan Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội