Đại hội Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước

DL79Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đồng chí Trịnh Đình Duyên – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước. Đồng chí Lê Văn Đức – Bí thư Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước chủ trì Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Đức – Bí thư Chi bộ đã đọc báo cáo tổng kết công tác đảng nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, đơn vị đã thực hiện 02 nhiệm vụ của Chính phủ, 4 nhiệm vụ cấp Bộ, 01 đề tài KHCN cấp Bộ, 01 dự án Đầu tư xây dựng cơ bản và 01 nhiệm vụ đặc thù. Trong công tác xây dựng đảng Chi bộ đã kịp thời tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan; Chi ủy đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết TW4 sát với tình hình thực tế của đơn vị; đặc biệt việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.gắn với tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tại Chi bộ.

DL82

Công tác thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức lao động được chi ủy thường xuyên quan tâm, đảm bảo 100% đảng viên và quần chúng được nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn cũng được triển khai tích cực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức lao động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

DL80

Về phương hướng nhiệm kỳ 2017 -2020, Trung tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ hàng năm được cấp trên giao cho, phối hợp với các phòng ban, các chuyên gia đề xuất các nhiệm vụ mở mới hàng năm; đẩy mạnh và mở rộng sản xuất dịch vụ trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; tạo được việc làm ổn định và  nâng cao thu nhập cho CBCNV. Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo chức năng, nhiêm vụ mới; tăng cường, bổ sung đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch về tuyển dụng, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức của Trung tâm trong giai đoạn trước mắt, trung hạn và dài hạn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị được giao và phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc hàng năm. Hằng năm có 100% đảng viên của Chi bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100 % Đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

DL83

Đại hội cũng đã tổ chức bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí Lê Văn Đức tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư, đồng chí Bùi Văn Toan được bầu làm Phó Bí thư, đồng chí Trần Thị Khánh Linh được bầu vào Chi ủy viên với số phiếu tuyệt đối 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và bày tỏ tin tưởng Chi bộ sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Tống Ngọc Thanh đánh giá, Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước là một Chi bộ vững mạnh, có sức trẻ, đoàn kết, nhiệt huyết. Trong thời gian tới, Chi bộ cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu cho Trung tâm trong việc định hướng và phát triển theo đúng chức năng, nhiệm vụ mà Trung tâm được giao, xứng đáng là một đơn vị vững mạnh trong Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

DL81

Đại hội Chi Bộ Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

(Thanh Sơn)