Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

Sáng ngày 06/01/2021 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Mở đầu Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hạ – Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Hạ – Giám đốc Trung tâm báo cáo tại Hội nghị

Năm 2020, Trung tâm được giao thực hiện 01 nhiệm vụ ”Quan trắc quốc gia tài nguyên nước”. Trung tâm đã tiến hành lập nhiệm vụ và xây dựng đề cương nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước; tổng hợp để cương nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm tiếp theo; Phân tích, dự báo, cảnh báo xác định diễn biến tài nguyên nước, dự báo xu thế biến đổi tài nguyên nước theo chu kỳ ngắn và dài hạn cho các vùng quan trắc, một số lưu vực sông, kịp thời đưa ra các cảnh báo, dự báo về biến đổi TNN; biên soạn các bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước để phục vụ công tác tính toán, quản lý và quy hoạch tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc; Kiểm tra đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc hàng tháng và xử lý kết quả phân tích chất lượng nước năm; Báo cáo kết quả vận hành mạng quan trắc và đánh giá diễn biến số lượng, chất lượng nước năm 2020 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020. Đến nay Trung tâm đã thực hiện 100% kế hoạch được giao.

Đinh hướng trọng tâm của Trung tâm năm 2021:

  1. Tiếp tục xây dựng đề cương thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước hàng năm.
  2. Đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc.
  3. Tiếp tục rà soát cập nhật cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước trên phần mềm mới;

Biên soạn bản tin chuyên đề dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình, Mã, Cả, Đồng Nai, Cửu Long.

  1. Lập báo cáo đánh giá kết quả xử lý, phân tích chất lượng nước.
  2. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2021 và lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.
  3. Tham gia xây dựng văn bản pháp quy về quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước;.
  4. Tổ chức hội thảo về công tác dự báo, cảnh báo TNN.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2020, đồng thời cũng đề nghị, trong năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực công nghệ thông tin, áp dụng triệt để thông tin dữ liệu vào trong công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước. Ông Tống Ngọc Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội Nghị