Hội nghị xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn, bước đột phá để phát triển lên tầm cao mới

Thu-truong-LaiThực hiện sự chỉ đạo của Bộ và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, ngày 19 tháng 8 năm 2013 tại Hà Nội, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Lai, ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng đi với Thứ trưởng còn có đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ; Đồng chí Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ và đồng chí Nguyễn Thạc Cường, Chuyên viên Vụ Khoa học-Công nghệ.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm và đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Chánh văn phòng Trung tâm cùng dự.

Về phía Liên đoàn tham dự có các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy, Ban Lãnh đạo Liên đoàn, Trưởng phó các Phòng Ban Liên đoàn và Thủ trưởng 8 đơn vị trực thuộc.

Toan-canh-hoi-nghi

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai yêu cầu Liên đoàn cần đưa ra các ý kiến tổng kết việc thực hiện mô hình chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hiện có từ các đơn vị trực thuộc đến Liên đoàn đã tốt chưa. Thứ Trưởng cùng đề nghị Trung tâm xem xét với mô hình vừa qua Liên đoàn có quá nhiều đơn vị trực thuộc, phân chia phạm vi hoạt động của từng đơn vị nhỏ quá. Thứ trưởng nhấn mạnh Liên đoàn phải có cách tổ chức khác, phải mạnh dạn, có bước đột phá trong cơ cấu tổ chức để lớn mạnh và phát triển. Việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Liên đoàn đòi hỏi phải phù hợp với tình hình mới với đội ngũ nhân lực có chất lượng cao.

Trước đó đồng chí Nguyễn Văn Kềnh, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách đã báo cáo với Thứ trưởng quá trình nghiên cứu, xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Liên đoàn đến tận các đơn vị trực thuộc.

Thu-truong-Lai

Buổi chiều cùng ngày đồng chí Tống Ngọc Thanh Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đã chủ trì Hội nghị, đồng chí đã yêu cầu Liên đoàn cần suy nghĩ và có những chuyển biến có tính đột phá theo định hướng, gợi ý của Thứ trưởng trên tinh thần cân nhắc sáp nhập giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc; Cơ cấu tổ chức các Phòng chuyên môn nghiệp vụ chia tách, sáp nhập phải đảm bảo tính phù hợp từng lĩnh vực để phát triển. Liên đoàn cần chủ động bám sát Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 17/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm và tham khảo các đơn vị trong Trung tâm để xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Liên đoàn phù hợp với hoạt động của Liên đoàn trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Kềnh, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai và Lãnh đạo Trung tâm sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, bám sát định hướng chỉ đạo của Thứ trưởng và Lãnh đạo Trung tâm để hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn, báo cáo Thứ trưởng và Lãnh đạo Trung tâm vào đầu tháng 9/2013.

Theo ndwrpi.gov.vn