Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của cơ quan Trung tâm

IMG_3814_reĐược sự thống nhất của Lãnh đạo Trung tâm và BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm, sáng nay, ngày 18 tháng 01 năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của cơ quan Trung tâm.
Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm có: ông Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm, Thủ trưởng cơ quan Trung tâm; ông Trịnh Đình Duyên, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung tâm. Tham dự Hội nghị có BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm, Ban Thanh tra nhân dân cùng toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Trung tâm.

IMG_3820_re

Năm 2016, cơ quan Trung tâm trực tiếp thực hiện 02 nhiệm vụ Chính phủ (Dự án thành phần 7 “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng”; Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”- đô thị Hà Nội), thực hiện 02 Dự án chuyên môn cấp Bộ (Biên hội, thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc; Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng) và hoàn thiện trình phê duyệt 01 dự án cấp Bộ (Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum (tỷ lệ 1/100.000), mở mới 01 dự án (Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long), thực hiện 05 đề tài khoa học công nghệ (02 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp cơ sở),… Đồng thời, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” giai đoạn 2015- 2017, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ CHLB Đức.
Trong năm 2016, Trung tâm chú trọng đến các hoạt động hợp tác quốc tế như: Phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức Ngày nước thế giới tại tỉnh Thanh Hóa; tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thông qua các hội nghị, hội thảo với các đối tác tại một số quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Philippin, Singapo. Nổi bật nhất, Trung tâm đã tổ chức thành công Hội thảo và Triển lãm quốc tế lần IV- VACI 2016 với chủ đề “Quản lý nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia: Từ chính sách đến thực tiễn”. Hội thảo và Triển lãm quốc tế đã nhận được sự tham gia của các đại biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội thảo đã góp phần không nhỏ trong việc tăng cường chia sẻ thông tin, thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị trong nước và quốc tế, từ đó từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và vị thế lĩnh vực tài nguyên nước của Việt Nam.

IMG_3801_re

Phong trào thi đua luôn là động lực để nâng cao năng suất lao động. Trong năm 2016, Trung tâm đã phát động 02 phong trào thi đua (Phong trào thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành TNMT với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành TN&MT trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015”); thực hiện 02 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động (Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020); góp ý 01 dự thảo Nghị định (Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng) và 01 dự thảo Thông tư (Quy định thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường); tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, trong năm 2016, cơ quan Trung tâm đã lựa chọn được 01 tập thể và 01 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị để nuôi dưỡng, phát triển, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020.

IMG_3831_re

IMG_3839_re

Thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, Trung tâm đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để từ đó đưa các phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân.

IMG_3809_re

Tại Hội nghị, toàn thể CBVC cơ quan Trung tâm đã đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của cơ quan Trung tâm. Đồng thời, Hội nghị đã thảo luận, góp ý sửa đổi, bổ sung một số quy chế của cơ quan Trung tâm, hưởng ứng phát động thi đua năm 2017.

IMG_3846_re

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh, Thủ trưởng cơ quan Trung tâm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cán bộ, viên chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, viên chức Trung tâm; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức Trung tâm. Tổng Giám đốc đánh giá năm 2016, cơ quan Trung tâm đã làm tốt chức năng quản lý của đơn vị dự toán cấp II, quản lý, điều hành các đơn vị trực thuộc cũng như các phòng ban chức năng hoàn thành kế hoạch được Bộ giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Trung tâm đã thực hiện toàn diện từ nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước đến nhiệm vụ điều tra, quan trắc tài nguyên nước và tăng cường hợp tác quốc tế. Trong đó, Trung tâm đã trực tiếp thực hiện 02 dự án Chính phủ; 01 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ; 02 nhiệm vụ quy hoạch; 02 dự án đầu tư xây dựng; 05 đề tài nghiên cứu khoa học (02 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp cơ sở); 01 nhiệm vụ đặc thù và 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA.  
Đặc biệt, trong năm 2016, cơ quan Trung tâm đã hoàn thành xây dựng Nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt. Lưu vực sông Hồng – Thái Bình là lưu vực sông có tầm quan trọng chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam. Quy hoạch được lập sẽ giải quyết các vấn đề đang xẩy ra trong khai thác, sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Kết quả Quy hoạch tài nguyên nước cho lưu vực sông Hồng Thái Bình là công cụ hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên nước, đồng thời là cơ sở cho việc điều chỉnh và định hướng khai thác, sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước của các ngành cũng như định hướng về hợp tác với các quốc gia láng giềng. 
Có thể nói rằng, năm 2016, Trung tâm đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật ở cả 3 lĩnh vực trọng yếu: Quy hoạch, Điều tra, Quan trắc tài nguyên nước. Thủ trưởng cơ quan Trung tâm mong rằng toàn thể cán bộ – viên chức Trung tâm sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung trí và lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của Trung tâm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_3812_re

IMG_3825_re

IMG_3827_re

IMG_3823_re

(Hồng Nhung – NAWAPI)