Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước

IMG_8530Sáng ngày 07/01/2019 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.
Mở đầu Hội nghị, ông Bùi Văn Toan – Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã đọc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước. Với tinh thần thi đua chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Trung tâm, lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao.

IMG_8463

Năm 2018, Trung tâm được giao thực hiện 04 nhiệm vụ chuyên môn, 01 nhiệm vụ đặc thù, 01 dự án đầu tư bao gồm: Đề án Chính phủ “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn I thực hiện tại đô thị Thái Nguyên và hoàn thành hạng mục Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm mạng thông tin quan trắc tài nguyên nước; thực hiện các hạng mục còn lại của Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” tại tỉnh Kon Tum và triển khai thực hiện vùng mới tại tỉnh Lạng Sơn; thực hiện công tác quan trắc động thái nước dưới đất tại 03 lỗ khoan tại Đảo Trần thuộc Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”; hoàn thành toàn bộ sản phẩm của Dự án vùng Đông Bắc Bộ theo đúng đề cương được phê duyệt của Dự án “Biên hội, thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”; Nhiệm vụ đặc thù Duy trì trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được đảm bảo nội dung, hoàn thành 100% kế hoạch được giao; Dự án đầu tư Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu, đơn vị được giao thi công 02 tỉnh An Giang và Đồng Tháp với 22 LK/5 cụm lỗ khoan.

IMG_8576

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm đã chủ động tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn cho đơn vị. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.
Đinh hướng trọng tâm của Trung tâm năm 2019:
1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy của đơn vị, tiến hành bổ nhiệm các vị trí phó phòng.
2. Tăng cường nâng cao năng lực toàn diện đặc biệt coi trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.
3. Tập trung nguồn lực và đội ngũ kỹ thuật trong việc đẩy mạnh nhiệm vụ công nghệ thông tin, ngoài ra tăng cường công tác tư vấn dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho CBCNV.
4. Nâng cao công tác tuyên truyền, đăng tin viết bài giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả thực hiện các hợp đồng tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước.
5. Hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

IMG_8572

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã thể hiện quyết tâm trong công tác quản lý, chỉ đạo, sát sao trong công việc nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong năm 2019.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2018, đồng thời cũng đề nghị, trong năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực công nghệ thông tin, áp dụng triệt để thông tin dữ liệu vào trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước. Ông cũng nói thêm ngành công nghệ thông tin từ lâu được Đảng và Nhà nước hết sức ưu ái và chú trọng phát triển, chính vì vậy đơn vị ta cần phải nắm bắt được ưu thế này để có được bước đi vững chắc và tầm nhìn chiến lược trong tương lai. Ông Tống Ngọc Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
IMG_8224

IMG_8207

IMG_8218

IMG_8217

IMG_8220

IMG_8229

(TTDLTNN)