Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước

IMG_6379_Copy

Chiều ngày 05/1/2018 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đánh giá cán bộ lãnh đạo của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật và Bảo vệ tài nguyên nước.

IMG_6382_Copy

Ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước đã đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước đã được cấp trên giao thực hiện 02  nhiệm vụ chính phủ,  01 nhiệm vụ cấp Bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tính đến ngày 31/12/2017 đã hoàn thành khoảng 102,5% khối lượng công việc. Các kết quả nổi bật đạt được như sau:

– Đề án “Bảo vệ nước dưới các đô thị lớn” khu vực thực hiện: Đô thị Thái Nguyên; Hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch năm 2017, sản phẩm điều tra thu thập tài liệu đều đạt kết quả đề ra của đề án.

– Dự án: “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” phục vụ chống hạn. Hoàn thành công tác điều tra thực địa đồng thời khoanh định được các khu vực điều tra chi tiết, lên được các tuyến đo địa vật lý; Công tác đo địa vật lý đã xác định vị trí 11/11 lỗ khoan; Hoàn thành công tác khoan và kết cấu 11 lỗ khoan. Có 3/4 vùng thăm dò đạt tổng lưu lượng nước vượt nhu cầu đề ra của Dự án.

– Dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”: Đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra so với kế hoạch triển khai của năm 2017. Tiến độ kế hoạch đạt 100%

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Định hướng trọng tâm năm 2018

1.Tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng của từng dự án mà cấp trên giaotrong năm 2018 và những năm tiếp theo.
2. Bổ sung, sửa đổi chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ sao cho cho đảm bảo tinh gọn và hiệu quả của Trung tâm phù hợp với tình hình hoạt động mới thực tế của đơn vị
3. Tập trung, sắp xếp quy hoạch nguồn nhân sự và phù hợp với vị trí việc làm, bổ sung nguồn nhân lực mới có trình độ chuyên môn chuyên sâu và trình độ ngoại ngữ cao nhất là về lĩnh vực quy hoạch, công nghệ và điều tra tài nguyên nước;
4. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bằng các đề tài khoa học công nghệ, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá khai thác sử dụng và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước, đặc biệt là công nghệ khoan, bơm, xử lý nguồn nước.
5. Đẩy mạnh công tác hợp tác, liên doanh liên kết với các khách hàng trong và ngoài nước về lĩnh vực tài nguyên nước, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất
6. Đẩy mạnh công tác tư vấn, dịch vụ tài nguyên nước tăng nguồn thu nhập nâng cao hiệu quả công tác và cải thiện đời sống của CBVC

IMG_6412_Copy

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2017, đồng thời cũng đề nghị, trong những năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa nghiên cứu khoa học bằng các đề tài khoa học công nghệ, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước; cần chú trọng công tác hợp tác, liên doanh liên kết với các khách hàng trong và ngoài nước về lĩnh vực tài nguyên nước, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất; sớm kiện toàn bộ máy tổ chức. Ông Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_6396_Copy

IMG_6393_Copy

IMG_6401_Copy

Các cán bộ công nhân viên của Trung tâm phát biểu ý kiến tại Hội nghị

IMG_6379_Copy