Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

IMG_6274_Copy

Sáng ngày 04/1/2018 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đánh giá cán bộ lãnh đạo của Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.

IMG_6261_Copy

Ông Bùi Văn Toan – Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm QH&ĐTTTNQG. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ được giao, với sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực cao của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, tập thể đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

Năm 2017, Trung tâm được giao 03 nhiệm vụ chuyên môn đó là đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn I: đô thị Hà Nội và Đô thị Thái nguyên, tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm mạng thông tin quan trắc tài nguyên nước; Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: Trung tâm tiếp tục hoàn thành các công tác điều tra, đánh giá tại tỉnh Kin Tum; Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”: năm 2017, đơn vị được giao thực hiện tại 2 đảo là Đảo Trần và Đảo Phượng Hoàng thuộc tỉnh Quảng Ninh, đơn vị cũng đã hoàn thành khối lượng. Hoàn thiện vượt kế hoạch toàn bộ khối lượng công việc được giao của nhiêm vụ đặc thù: Duy trì trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm đã chủ động tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn cho đơn vị.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Định hướng trọng tâm năm 2018

Thứ nhất: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý theo chức năng nhiệm vụ mới của đơn vị.

Thứ hai: Tăng cường nâng cao năng lực toàn diện đặc biệt coi trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ. Tiếp tục hoàn thiện việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị của đơn vị.

Thứ ba: Tập trung nguồn lực và đội ngũ kỹ thuật trong việc đẩy mạnh nhiệm vụ công nghệ thông tin, ngoài ra tăng cường công tác tư vấn dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho CBCNV

Thứ tư: Nâng cao công tác tuyên truyền, đăng tin viết bài giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả thực hiện các hợp đồng tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước

Thứ năm: Hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018, ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã thể hiện quyết tâm trong công tác quản lý, chỉ đạo, sát sao trong công việc nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong năm 2018

IMG_6277_CopyPhát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2017, đồng thời cũng đề nghị, trong những năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực công nghệ thông tin, áp dụng triệt để thông tin dữ liệu vào trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá ngành tài nguyên nước, ông cũng nói thêm ngành công nghệ thông tin từ lâu được Đảng và Nhà nước hết sức ưu ái và chú trọng phát triển, chính vì vậy đơn vị ta cần phải nắm bắt được ưu thế này để có được bước đi vững chắc và tầm nhìn chiến lược trong tương lai. Ông Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

IMG_6302_Copy

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_6292_Copy

IMG_6299_Copy

IMG_6288_Copy