Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước

toan_canh

Sáng ngày 11/01/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn Tài nguyên nước. Tham dự Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đại diện các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn Tài nguyên nước.

toan_canhSáng ngày 11/01/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn Tài nguyên nước. Tham dự Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đại diện các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn Tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Kỹ thuật và tư vấn tài nguyên nước đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017. Ông Kiều Văn Thế nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ được giao, với sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực cao của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, tập thể đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

sep_The

Năm 2016, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước được giao 02 nhiệm vụ Chính phủ, 03 nhiệm vụ cấp Bộ, 01 đề tài khoa học cấp Bộ, 01 đề tài khoa học cấp cơ sở, 01 dự án đầu tư. Cụ thể như sau:

* Nhiệm vụ Chính phủ:

– Công tác” Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn thành phố Thái Nguyên

– Dự án “Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”

* Nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ:

– Biên Hội – Thành lập bản đồ nước dưới đất cho các tỉnh trên toàn quốc tỷ lệ 1:200.000

Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng thuộc dự án” Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải.

– Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” phục vụ chống hạn tại tỉnh Gia Lai tại Vùng Al Bá, Đắk Môi, Đắk R’la, Đắk Nông

* Nhiệm vụ Khoa học công nghệ:

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực hiện xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển năng giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

– Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng chỉ số tài nguyên nước mặt đánh giá khả năng nguồn nước, phục vụ QHTNN

* Dự án vốn đầu tư:

– Xây dựng mới 70 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

Tất cả các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao. Năm 2016, Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao, Trung tâm khuyến khích các phòng nói chung và cá nhân nói riêng tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của Trung tâm tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động và tạo nguồn thu cho Trung tâm

Định hướng nhiệm vụ năm 2017 

Năm 2017, Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước nước đã xác định rõ những nhiệm vụ chủ yếu và những bước đi quan trọng cần thực hiện:

Tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng của từng dự án

Bổ sung, sửa đổi chức năng nhiệm vụ của Trung tâm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của đơn vị.

Tập trung, sắp xếp quy hoạch nguồn nhân sự và phù hợp với vị trí việc làm, bổ sung nguồn nhân lực mới có trình độ chuyên môn chuyên sâu và trình độ ngoại ngữ cao nhất là về lĩnh vực quy hoạch, công nghệ và điều tra tài nguyên nước;

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bằng các đề tài khoa học công nghệ, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá khai thác sử dụng và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước, đặc biệt là công nghệ khoan, bơm, xử lý nguồn nước.

– Đẩy mạnh công tác hợp tác, liên doanh liên kết với các khách hàng trong và ngoài nước về lĩnh vực tài nguyên nước, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất

Đẩy mạnh công tác tư vấn, dịch vụ tài nguyên nước tăng nguồn thu nhập nâng cao hiệu quả công tác và cải thiện đời sống của CBVC.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2016, đồng thời cũng đề nghị, trong những năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao. Trung tâm cần đẩy mạnh, phát huy thực hiện các nhiệm vụ đúng chức năng nhiệm vụ; sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo để hoạt động sản xuất được ổn định, tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ.

sep_thanh

Ông Tống Ngọc Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia./.