Hội nghị công tác Tổ chức cán bộ của Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

IMG_3063Ngày 06/7/2017, tại Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã diễn ra Hội nghị công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm. Đến dự Hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, bà Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, Đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, đây là Hội nghị mang tính chất quan trọng đối với Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước. Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước là một trong bốn Trung tâm trực thuộc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, với khối lượng thực hiện công việc hàng năm lớn, vì vậy bên cạnh vị trí Giám đốc, Trung tâm cần có Phó giám đốc chia sẻ công việc, dẫn dắt Trung tâm thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

IMG_3064

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước cho rằng, được sự quan tâm của Trung tâm QH&ĐTTNNQG phân giao các nhiệm vụ, đề tài, dự án với trọng trách ngày càng lớn, một mình vị trí Giám đốc cáng đáng nhiệm vụ thì có thể không đảm nhiệm được hết hoặc không đảm bảo được chất lượng công việc, vì vậy việc bổ nhiệm Phó Giám đốc là một việc hết sức cần thiết. Vì vậy, trong Hội nghị công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước hôm nay sẽ tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Trung tâm.

IMG_3066

Bà Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải bảo đảm quyền và nâng cao trách nhiệm của cán bộ công nhân viên Trung tâm trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; tôn trọng quyền được báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; công khai, công bằng, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

IMG_3060

Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Trung tâm. Kết quả ông Bùi Văn Toan – Trưởng phòng Dữ liệu tài nguyên nước – Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước được đa số phiếu tín nhiệm.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đề nghị Trung tâm nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ổn định các vị trí để tập trung vào công việc chuyên môn, chúc Trung tâm ngày càng phát triển./.

(Trung tâm DLQH&DTTNN)