Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Ngày 12 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường Liên đoàn đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2016 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc.
Hội nghị CNVC phấn khởi với sự có mặt của Đ/c Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; Đ/c Vũ Văn Sơn Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Văn phòng, các Ban Trung tâm, các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Ban lãnh đạo Liên đoàn cùng 67 đại biểu về dự.

bai6_1

I. Hội nghị đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua:
– Báo cáo tổng kết công tác 2 năm 2015- 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2 năm 2017-2018 của Liên đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng trình bày.
– Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 2015-2016 và phát động phong trào thi đua 2017-2018 do đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh, Phó Liên đoàn trưởng, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn trình bày.
– Báo cáo tổng kết công tác của Ban thanh tra nhân dân 2 năm do đồng chí Trần Văn Thắng, Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày.

bai6_2
II- Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Liên đoàn đã đạt được trong năm 2016 và chỉ đạo định hướng nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.
III- Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong 2 năm 2017 – 2018 đó là:
1 – Hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ kế hoạch được Trung tâm giao
2 – Tạo đủ việc làm và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong Liên đoàn
3- Tiếp tục mở rộng quan hệ với các tỉnh, thành, ngành và địa phương để giao dịch ký kết các hợp đồng, hợp tác các lĩnh vực tài nguyên nước. Phấn đấu mỗi năm đạt giá trị sản xuất Tư vấn-Dịch vụ 25-30 tỷ đồng trở lên
4 – Phấn đấu đạt tổng doanh thu 50-60 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân đạt: 10 triệu đồng/người/tháng trở lên
5– Các chỉ tiêu thi đua:
– 95-100% CBCNVC, lao động Liên đoàn đạt danh hiệu “LĐ tiên tiến”
– Chiến sĩ thi đua cơ sở: 30 cá nhân
– Tập thể lao động xuất sắc:  07 tập thể
– Chiến sĩ thi đua ngành TN&MT:  2-3 cá nhân
– Bằng khen của Bộ TN&MT cho: 2 tập thể, 3 cá nhân
– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho: 01 cá nhân, 01 tập thể
– Cờ thi đua của Bộ TN&MT: 01 tập thể
– Cờ thi đua của Chính phủ: 01 tập thể
– Huân chương Độc lập hạng Nhì: 01 tập thể
6 – Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. Quan tâm chăm lo cả về đời sống vật chất đến tinh thần cho người lao động. Phấn đấu 2 năm 1 lần tổ chức cho CBCNVC đi thăm quan nghỉ mát.
Hội nghị CNVC Liên đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được thống nhất thông qua góp phần hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ được giao, từng bước cải thiện và nâng cao việc làm, đời sống của người lao động./.