Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Lai Vung – Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

lai_vung-Dong_thapKinh tế – xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu về nước sạch cho ăn uống sinh hoạt và sản xuất ngày càng tăng, không chỉ ở những đô thị lớn mà ngay cả vùng nông thôn và các thị xã, thị trấn như thị xã Sa Đéc, Lai Vung, Châu Thành… nhu cầu về nước cũng ngày càng trở nên bức thiết. Thị xã Sa Đéc là trung tâm kinh tế, văn hoá xã hội của khu vực phía nam tỉnh Đồng Tháp, có tốc độ đô thị hóa khá cao, dân số thuộc loại trung bình trong khu vực. Từ khi hoàn thành cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, điều kiện giao thông thuận lợi thì các ngành kinh tế như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là du lịch vườn, du lịch sinh thái và các dịch vụ khác của vùng đã và đang ngày càng phát triển. Vì vậy, việc đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Lai Vung – Châu Thành là rất cần thiết.

Trước thực trạng đó, thời gian qua, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã triển khai thực hiện Dự án “Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Lai Vung – Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp”. Liên đoàn đã điều tra địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:25.000, đánh giá trữ lượng, chất lượng các tầng chứa nước có mặt trong vùng, khoanh định các tầng chứa nước có triển vọng để thăm dò, khai thác và đánh giá trữ lượng triển vọng cấp C1 = 15.000m3/ngày, phục vụ khai thác cấp nước sạch cho các trọng điểm dân cư, kinh tế trong vùng. Liên đoàn đã tiến hành các dạng công tác khảo sát, thu thập và xử lý tài liệu; địa vật lý ; khoan; hút nước nước thí nghiệm; trắc địa; lấy mẫu (mẫu lõi khoan, mẫu đất và mẫu nước) và rút gọn mẫu; phân tích mẫu; quan trắc địa chất thủy văn. Các kết quả đạt được của dự án đã đóng góp hữu ích cho công tác quản lý tài nguyên nước của vùng.

(VPTT)