Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 9/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Công Thành Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đảng Đoàn thể, Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Biến đổi khí hậu, cùng 60 đảng viên xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ thời điểm Đại hội Đảng bộ lần thứ hai đến nay, Đảng bộ Trung tâm vẫn ổn định về tổ chức bộ máy, hiện tại có 28 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó 02 đảng bộ cơ sở, 26 chi bộ trực thuộc, với gần 230 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

0906-dh-1Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia phát biểu khai mạc Đại hội.Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm lần thứ III thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, của viên chức lao động Trung tâm. Đó là: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ Đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết: Trong 5 năm qua, Đảng ủy Trung tâm đã coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết thông nhất, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ vượt qua khó khăn để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Trung tâm đã chỉ đạo sát sao và lãnh đạo thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn đưa Trung tâm vượt qua khó khăn, thử thách và ngày càng phát triển vững mạnh trong công tác quy hoạch, điều tra, quan trắc, cảnh báo, dự báo và bảo vệ tài nguyên nước góp phần nâng cao vị thế của Trung tâm, từng bước phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Trong đó, nổi bật là hoàn thành trình Bộ trưởng ký ban hành 03 Thông tư quy định kỹ thuật thuộc lĩnh vực điều tra, quy hoạch tài nguyên nước và đang tiếp tục xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành 04 Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật về lĩnh vực quy hoạch, quan trắc, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước.

0909-dh-2Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trung tâm xác định công tác lãnh đạo về chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy trên cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan; xây dựng và triển khai chương trình hành động, chỉ đạo sát với thực tế ở từng tổ chức đảng trực thuộc góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh tại cơ sở. Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng, công tác Đảng viên, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đạt được kết quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận, đoàn thể trong các tổ chức, đơn vi trực thuộc đã được Đảng ủy Trung tâm quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng.
Dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua như công tác quản lý, chỉ đạo của Trung tâm còn thiết chặt chẽ, thống nhất; việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ở một số ít chi bộ chưa được kịp thời và đổi mới, còn nặng về phổ biến, ít tập trung thảo luận, liên hệ đến thực tế.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả, ưu điểm, hạn chế; các cơ hội, thách thức trong thực tiễn, thì yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là phải nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

0906-dh-3Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá cao Đảng bộ Trung tâm đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nhất trí nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức đạt được những kết quả quan trọng trong cả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.
Thứ trưởng nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 được nêu trong báo cáo chính trị của Đại hội. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu Đảng Bộ Trung tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị, tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp toàn diện, bền vững; bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trước mắt và lâu dài, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tổng hợp tài nguyên nước, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, coi đây là khâu đột phá then chốt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thứ trưởng tin tưởng, với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm chính trị cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, Đảng bộ Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của mình, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh toàn diện và đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa.

0906-dh-4Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
Sau khi thông qua các báo cáo chính trị và nghe các tham luận, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.