Bộ Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020.Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Trần Quý Kiên chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung nhìn lại 3/4 chặng đường của năm 2020; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách cho 3 tháng cuối năm để phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu của đặt ra trong năm 2020 và 5 năm 2015-2020. Đồng thời, xác định các định hướng ưu tiên trong kế hoạch năm 2021 và 5 năm 2021-2025.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù tác động của dịch Covid-19 đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế của chúng ta có độ mở rất cao nhưng với sự điều hành điều hành chủ động, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp nền kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,12%. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 9 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý III/2020 tăng 7,4% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài, mặc dù gặp khó khăn, đã đạt trên 21 tỷ USD, trong đó lĩnh vực bất động sản thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn.

Đóng góp vào thành công chung của đất nước, có vai trò rất lớn của ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó có những đóng góp về nhiều chủ trương chính sách lớn trong văn kiện Đại hội đảng toàn quốc; xây dựng Luật bảo vệ môi trường; điều chỉnh về chính sách để tháo gỡ các nút thắt, rào cản tháo gỡ các nút thắt, rào cản để thúc đẩy nguồn vốn đầu tư trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất cho các địa phương có điều kiện thuận lợi để chủ động đón làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài.

Công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương đã có sự gắn kết chặt chẽ tạo sự chuyển biến rất rõ nét. Chỉ số tiếp cận đất đai tiếp tục tăng 0,27 điểm; chỉ số hài lòng về dịch vụ cấp GCN tăng 13% so với năm 2016; tỷ lệ phản ánh có tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận giảm 34. Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) về tiếp cận dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực TN&MT ở địa phương tăng từ 80,03 lên 85,62%; chỉ số kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 86,35%.

Trong 9 tháng ngành TN&MT đã có đóng góp cụ thể cho tăng trưởng kinh tế vĩ mô: Thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản vẫn giữ được sự ổn định đóng góp vào tăng trưởng; nguồn thu từ đất thu tiền sử dụng đất đến 15/9/2020 đã đạt 93,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,5 nguồn thu nội địa (bằng 97,7% kế hoạch); thu thuế bảo vệ môi trường 40 nghìn tỷ đồng; Tăng trưởng trong khai thác khoáng sản quặng kim loại tăng 14,8%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 4,7%, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, khoáng sản đạt gần 2 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ CTR sinh hoạt được thu gom xử lý tăng 6%; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt 90%; số xã đạt tiêu chí chuẩn nông thôn mới về môi trường tăng 8,3%…

Đáng chú ý, công tác dự báo chính xác các xu thế thời tiết, các hiện tượng thời tiết cực đoan, tác động của biến đổi khí hậu và phối hợp tốt với các Bộ, ngành địa phương đã phục vụ chủ động điều chỉnh các hoạt động kinh tế – xã hội, cơ cấu sản xuất, mùa vụ, giảm 2/3 thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tỷ lệ khiếu kiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giảm trung bình từ 7-9% qua hàng năm, riêng trong 9 tháng đầu năm 2020 giảm 5,35% so với cùng kỳ năm 2019. Số vụ vi phạm pháp luật về môi trường giảm 4,26%. “Chúng ta đã hoàn thành Đại hội Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Triển khai công tác chuẩn bị cho bước vào giai đoạn phát triển mới”, báo cáo nêu.

Báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới còn rất nhiều. Với vai trò là cơ quan quản lý nguồn lực đầu vào, kiểm soát đầu ra, dự báo tác động của thiên tai đối với hoạt động kinh tế – xã hội hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, ngành sẽ tác động đến hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay đang bước vào những tháng cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2016-2020, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cần phải nỗ lực, cố gắng, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 -2020 của ngành.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phải quan tâm đến kỷ luật, kỷ cương, chỉ đạo điều hành sâu sát. Các Tổ công tác của Bộ đã phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ giám sát, có kiến nghị, tham mưu kịp thời đến Thứ trưởng, Bộ trưởng, phối hợp với các đơn vị chung tay giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu từng đồng chí thủ trưởng đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, 84/NQ-CP.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, nhiệm vụ đề án đã đăng ký trong Chương trình xây dựng văn bản pháp luật; Chương trình công tác; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra tình trạng chậm trình, văn bản không phù hợp với thực tiễn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội.

Tổng cục Môi trường chủ trì tập trung cùng với các đơn vị và cơ quan thẩm tra của Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng để giải trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Triển khai xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành, các quy chuẩn tiêu chuẩn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền tốt các chính sách của ngành.

Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện sớm trình Thủ tướng ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, khuyến khích tích tụ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế. Tập trung tổng kết thi hành Luật đất đai 2013; xây dựng kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI để sửa đổi toàn diện Luật đất đai năm 2013.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu đề xuất những quan điểm, chủ trương lớn về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong văn kiện trình Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Tập trung triển khai lập các quy hoạch quốc gia trong đó đặc biệt chú trọng Quy hoạch đất đai quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tài nguyên nước quốc gia đảm bảo các định hướng lớn, định hình không gian phát triển của đất nước với tầm nhìn dài hạn kết nối với quy hoạch để tạo sự liền mạch, phát huy tiềm năng thế mạnh về tài nguyên cho phát triển bền vững, mở cửa hội nhập.