Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Chiều 28/12, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Giang Đức Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 2699/QĐ-BTNMT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà bổ nhiệm lại ông Triệu Đức Huy giữ chức Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm tính từ ngày 1/1/2021.

Ông Giang Đức Chung cũng công bố Quyết định số 2766/QĐ-BTNMT ngày 7/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giữ chức Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành trao Quyết định bổ nhiệm lại ông Triệu Đức Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành mong rằng, ông Triệu Đức Huy và ông Nguyễn Ngọc Hà sẽ tiếp tục phát huy và cống hiến nhiều hơn nữa để công việc của Trung tâm đạt được kết quả tốt, ngày càng đáp ứng được yêu cầu của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như mong muốn của CBCNVC trong Trung tâm.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Điều tra tài nguyên nước giữ chức Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT, ông Triệu Đức Huy và ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết, trong thời gian tới , sẽ cùng ban lãnh đạo Trung tâm xây dựng một tập thể ngày càng đoàn kết và vững mạnh, nỗ lực cùng toàn thể CBCNV hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.