Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, mùa khô năm nay có nhiều diễn biến bất thường. Vì vậy, nhằm phục vụ việc điều tiết nước ổn định cho mùa cạn và tiêu thoát lũ cho mùa mưa bão 2011 – 2012. Ngày 6/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đã họp, bàn về xây dựng quy trình vận hành điều tiết nước liên hồ chứa mùa cạn.

Ông Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ra một số vấn đề sau đáng lưu ý. Đó là việc sử dụng và khai thác tài nguyên nước từ trước đến nay không theo quy hoạch, kế hoạch, khai thác không bền vững; các vấn đề cấp, thoát nước chưa được chú trọng, đặc biệt với các công trình thủy điện chỉ nghiên cứu lượng nước để phục vụ phát điện mà chưa quan tâm đến các vấn đề khác. Bên cạnh đó, qui trình vận hành các hồ thủy điện ở miền Bắc chưa thể hiện được nhiệm vụ điều tiết nước ổn định cho mùa cạn và tiêu thoát lũ cho mùa mưa bão. Do đó các địa phương cần phải rà soát lại quy hoạch các thủy điện, nghiên cứu kỹ để có đánh giá tác động cụ thể của từng công trình; có kế hoạch đầu tư, nghiên cứu theo lộ trình, cần tập trung phân tích nhu cầu sử dụng nước ở hạ lưu; nghiên cứu khắc phục những công trình đã được xây dựng trước đây để không làm tăng thêm lũ vào mùa mưa, đảm bảo nguồn nước vào mùa kiệt; tăng cường công tác dự báo, đặc biệt tập trung vào công tác quan trắc lưu lượng nước để có kế hoạch phòng chống kịp thời.
Bà Nguyễn Lan Châu, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết: Các hồ chứa ở miền Bắc như hồ Sơn La, Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang chủ yếu là cấp nước sinh hoạt, phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp và phát điện. Hiện nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, nhưng hồ chứa lượng nước xả trong mùa cạn bị suy giảm, làm gia tăng tình hình cạn kiệt. Do vậy việc xây dựng các quy trình vận hành liên hồ chứa cho cả mùa lũ và mùa kiệt là rất cấp thiết.
GS, TS Ngô Đình Tuấn đã đưa ra một số thông tin trong đề tài đánh giá dòng chảy tối thiểu góp phần thu thập và xử lý một nguồn số liệu về dòng chảy tối thiểu phải đảm bảo hệ sinh thái thủy sinh cho con sông được sống, đảm bảo đủ nước cho việc phát triển các nhu cầu khác như cấp nước tưới, sinh hoạt, công nghiệp, giao thông, du lịch, đẩy mặn làm đầu vào cho bài toán vận hành liên hồ. Đồng thời áp dụng nhiều công cụ thống kê và mô hình toán hiện đại để xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; sử dụng phương pháp mô phỏng môi trường sống (Habitat Simulation or micro- habitat modeling methods) để phân tích xác định các mối quan hệ giữa các yếu tố thủy văn – thủy lực và yếu tố sinh thái để đưa ra cách đánh giá chế độ dòng chảy môi trường phù hợp làm cơ sở cho xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn.
 
 
(Theo Monre.gov.vn)