Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên các tuyến kênh bị ô nhiễm ở Hà Nội

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 242/VP-KT, đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND quận Long Biên và huyện Gia Lâm tăng cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước trên sông cầu Bây.

Theo kết quả quan trắc của Viện Nước tưới tiêu và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh cho thấy, tình hình ô nhiễm nước trong kênh trục Bắc Hưng Hải ngày càng gia tăng, mức độ ô nhiễm năm sau cao hơn năm trước, nhất là những giai đoạn căng thẳng nước từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đây là giai đoạn lấy nước phục vụ đổ ải phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, NN&PTNT, UBND quận Long Biên và huyện Gia Lâm thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 2387/VP-ĐT, ngày 20/3/2020, của Văn phòng UBND thành phố về việc tăng cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước trên kênh cầu Bây và hệ thống kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Nước sông Cầu Bây chảy ra sông Kim Sơn đoạn sau cống Xuân Thụy
(Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam)

Đồng thời giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa công trình phân lũ sông Đáy, bảo đảm công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ năm 2021.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đề nghị UBND thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên các tuyến kênh bị ô nhiễm trước khi xả vào hệ thống Bắc Hưng Hải.