Xây dựng lộ trình điều tra cơ bản gắn liền với yêu cầu quy hoạch

(TN&MT) – Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) vào sáng 03/1, tại Hà Nội.

images1790875_1

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ như: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Ủy ban sông Mekong; lãnh đạo đại diện Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85 – Bộ Công an); lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và lãnh đạo các đoàn thể, các đơn vị trực thuộc, Trưởng, Phó các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ cùng toàn thể CBCNVC khối Trung tâm.

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia cho biết: Năm 2016, Trung tâm đã hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn về quy hoạch tài nguyên nước. Cụ thể, Trung tâm đã triển khai xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Đã sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm Nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình và trình Bộ vào ngày 19/12/2016 và ngày 20/12/2016, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm căn cứ triển khai bước lập quy hoạch.

Đồng thời, Trung tâm đã thực hiện 2 nhiệm vụ cấp Bộ bao gồm Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng” và Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srepok”. Các nhiệm vụ này đã hoàn thành theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu kỹ thuật.

images1790876_2

Về điều tra, đánh giá tài nguyên nước, Trung tâm đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nhằm ứng phó xâm nhập mặn, hạn hán ở ĐBSCL, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; tiếp tục triển khai thực hiện 2 dự án Chính phủ là Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” và Dự án thành phần 7 “Điều tra đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng” thuộc dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.

Về các nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, theo ông Triệu Đức Huy, trong năm 2016, Trung tâm thực hiện 9 đề án, dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước. Đến hết tháng 12/2016, các dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, nhiều dự án giá trị khối lượng thực hiện vượt khối lượng dự toán được giao, chất lượng đảm bảo, đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Đánh giá cao nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước, ông Triệu Đức Huy cho biết: Sản phẩm quan trắc tài nguyên nước năm 2016 đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng, các nhiệm vụ thực hiện đúng quy trình, đúng các quy định hiện hành. Kết quả công tác quan trắc đã thông báo, cảnh báo kịp thời, có hiệu quả cao cho các cơ quan quản lý chỉ đạo điều hành trong công tác chống hạn, mặn ở ĐBSCL, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong mùa khô năm 2015 – 2016.

images1790879_3

Về kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, ông Triệu Đức Huy cho hay, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyên môn cấp Chính phủ, nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước; 2 nhiệm vụ đặc thù; nhiệm vụ đối ứng. Đồng thời, dự kiến triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác đầu tư phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2016, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, công tác điều tra phục vụ nhiệm vụ chính trị trong điều tra nguồn nước phục vụ tình hình khô hạn đã được Trung tâm hoàn thành tương đối tốt và được đánh giá cao.

Theo Thứ trưởng, Trung tâm đã triển khai tốt việc xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình mặc dù đây là vấn đề mới, khó và chưa có nhiều kinh nghiệm.

images1790881_4

Tuy nhiên, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng cho rằng, tới đây Trung tâm cần đẩy mạnh công tác quy hoạch. “Trung tâm phải coi nhiệm vụ quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, phải có kế hoạch, lộ trình để từ nay đến năm 2020 có quy hoạch tài nguyên nước của quốc gia, tài nguyên nước của các lưu vực sông lớn” – Thứ trưởng chỉ đạo.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Trung tâm là công tác điều tra cơ bản, phải có kế hoạch điều tra cơ bản mang tính lâu dài. Mặc dù vừa qua Trung tâm đã điều tra những vấn đề mang tính nóng, bức xúc như nước ngầm của các đô thị, các vùng hạn hán nhưng đó chỉ là những vấn đề đột xuất, cấp bách. Phải có điều tra lâu dài về nước ngầm, nước mặt gắn với công tác quy hoạch.

“Phải tập trung cho cả 2 công tác quan trắc nước ngầm và quan trắc nước mặt để phục vụ trước mắt và lâu dài cho công tác quản lý nhà nước, đồng thời, chú trọng bảo vệ nguồn nước đi đôi với quan trắc” – Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Trung tâm với Cục quản lý tài nguyên nước và Văn phòng Ủy ban sông Mekong để lĩnh vực tài nguyên nước phát huy được hiệu quả như mong muốn.

(Theo baotainguyenmoitruong.vn)