Xác định các vấn đề cần giải quyết trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước vừa phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo “Tham gia của các bên liên quan trong lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông”. Đây là hoạt động chuẩn bị cho nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước của lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình.

Mục tiêu Hội thảo nhằm xác định các vấn đề cần giải quyết trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra theo thứ tự ưu tiên nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng của nguồn nước cho các mục đích được xác định. Nội dung Hội thảo tập trung chủ yếu vào việc thu thập ý kiến về thiết lập tầm nhìn về tài nguyên nước lưu vực và những nguyên tắc quản lý nước; xác định các chức năng của nguồn nước và xác định các vấn đề chính của tài nguyên nước trong tiểu lưu vực và xây dựng các tiêu chí để đặt ưu tiên cho các vấn đề phù hợp. Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe các chuyên gia trong và ngoài nước giới thiệu nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông và các hoạt động của Dự án, tham luận “Tài nguyên nước và nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình”, tham luận về Hiện trạng chất lượng nước sông Cầu, Quy trình vận hành và cấp nước trong mùa cạn của hồ chứa thủy điện Tuyên Quang, Quy trình vận hành và cung cấp nước của hồ Núi Cốc…

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)