Vấn đề biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tài nguyên nước tại Tuần lễ an ninh lương thực APEC2017

Trong khuôn khổ của Tuần lễ An ninh lương thực APEC 2017 tại TP Cần Thơ, các nước đặc biệt quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu ảnh hưởng tới việc sử dụng, chia sẻ nguồn nước.

bai195

 

Nước là một trong những yếu tố sống còn cho sản xuất lương thực trên thế giới

Các nước cho rằng cần khẩn trương hợp tác quốc tế cùng nhau chia sẻ, sử dụng nguồn nước hợp lý.

Từ lâu, nước là một nguồn lực quan trọng và là một trong những yếu tố sống còn cho sản xuất lương thực (nông nghiệp hiện đang sử dụng 70% lượng tiêu thụ nước trên thế giới). Tuy nhiên nguồn nước này là có hạn và ngày càng trở nên khan hiếm do nhu cầu sản xuất lương thực và đáp ứng dân số ngày càng tăng và biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt và cho sản xuất lương thực đã xảy ra ở nhiều nền kinh tế trong khu vực APEC.

Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình BĐKH ngày càng khắc nghiệt, cùng với việc sử dụng chưa hợp lý, khiến nguồn nước ngày càng trở nên khan hiếm. Một số nước trong khu vực APEC đã và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất lương thực. Với những nguyên nhân trên, trong Tuần lễ An ninh lương thực APEC năm 2017, các nước đặt vấn đề tại hội thảo “Thách thức đối với an ninh lương thực và tài nguyên nước trong bối cảnh BĐKH trong khu vực APEC” lên đầu tiên.

Tại hội thảo, các nền kinh tế thảo luận về việc chính phủ các nền kinh tế Úc, Philippines, Peru đưa ra chính sách và quản lý tài nguyên nước như thế nào; việc phân bổ cho các hệ thống chính trị, kinh tế, hành chính và xã hội mà có ảnh hưởng đến việc sử dụng tài nguyên nước như thế nào; những khoảng cách trong việc quản trị nguồn nước của các nền kinh tế APEC; tác động của BĐKH tại các nền kinh tế Việt Nam, Nhật Bản. Hàng loạt thách thức của các nền kinh tế được các chuyên gia phân tích chính sách của OECD nghiên cứu và cùng trao đổi như khan hiếm nước, biến đổi khí hậu, nhu cầu sản xuất nông nghiệp đồng thời là kinh nghiệm của các nền kinh tế với quản lý nguồn nước, với canh tác nông nghiệp tốt, tưới tiêu tiên tiến nuôi trồng thủy sản… được đưa ra trao đổi.

Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT) cho rằng: “Nước không chỉ là tài nguyên của một quốc gia mà là tài nguyên xuyên biên giới của các nền kinh tế. Do đó, cần khẩn trương xây dựng và thực hiện các chiến lược quản lý tổng hợp, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trong quản lý tài nguyên nước”.

Các đại biểu đến từ 21 nền kinh tế APEC đều thống nhất cho rằng, cần khẩn trương xây dựng, thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trong quản lý tài nguyên nước.