Việt Nam – Slovakia: Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về bảo vệ môi trường và quản lý nguồn nước

quoc_te_1

Chiều ngày 4/11 tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Slovakia và Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Nguyễn Minh Quang đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về bảo vệ môi trường và quản lý nguồn nước.

Đây là kết quả hợp tác của Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ Môi trường Slovakia trong việc nhận thức các vấn đề môi trường khu vực và toàn cầu, tìm ra giải pháp với chi phí hiệu quả và lâu dài để giải quyết những vấn đề này thông qua hợp tác quốc tế.

Theo đó, hai Bộ sẽ chia sẻ việc cam kết thực hiện các nguyên tắc đặt ra trong “Chương trình nghị sự 21” trong Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển, phù hợp với các văn kiện cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Phát triển bền vững tại Johannesburg năm 2002.

quoc_te_2

Trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ Môi trường Slovakia sẽ hợp tác phát triển các công nghệ về môi trường; tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo; quản lý chất lượng nước và kiểm soát nguồn nước; quản lý chất thải; quản lý và bảo vệ các khu vực sinh thái nhạy cảm; bảo vệ không khí; Giáo dục và đào tạo về môi trường;…

Hai Bộ tin tưởng việc hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý nguồn nước là vì lợi ích chung và sẽ thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

(Theo monre.gov.vn)