Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nước sạch

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung tại các xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường; Trung Hà, Trung Kiên, huyện Yên Lạc hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2012 và dự án xây dựng công trình cấp nước và nhà vệ sinh cho các khối THPT và THCS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Đinh Gia Thành, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trước mắt, Trung tâm tập trung đầu tư xây dựng các công trình cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn cho các huyện có nguồn nước bị ô nhiễm nặng như: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên. Các công trình xử lý nước quy mô cho các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa của các huyện: Lập Thạch, Tam Đảo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có trên 70% người dân được sử dụng nước sạch; trong đó trên 36% số hộ dân được sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn QCVN 02/BYT.
Trong năm 2011, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng hoàn thành giai đoạn I của dự án và đưa vào sử dụng 118 công trình cung cấp nước sạch cho các trường phổ thông THCS và THPT, với định mức đầu tư trên dưới 150 triệu đồng/công trình, nâng tỷ lệ trường học có nước hợp vệ sinh là 53,4%. Giai đoạn II của dự án 78 công trình sẽ đang được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2012…

 
(Theo Monre.gov.vn)