Vĩnh Long: Xây dựng 25 trạm cấp nước sạch cho xã nông thôn mới

 Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2011 đạt tỷ lệ 60% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có 30% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư mở rộng tuyến ống ở các trạm cấp nước các xã Tân Long, Chánh Hội (huyện Mang Thít), Hòa Bình (huyện Trà Ôn), Hòa Lộc, Song Phú (huyện Tam Bình), Đông Thành (huyện Bình Minh), Tân Bình (huyện Bình Tân), Hòa Phú, Long Phước (huyện Long Hồ). Đến nay, từ nhiều nguồn vốn đầu tư, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành đưa vào sử dụng 25 trạm cấp nước tập trung cung cấp nước sạch cho gần 12.000 hộ dân trên địa bàn của 19/22 xã xây dựng nông thôn mới.

Năm nay, tỉnh Vĩnh Long ưu tiên bố trí nguồn vốn xây dựng hệ thống cấp nước cho những vùng có mật độ dân số cao, thi công mới 10 hệ cấp nước tập trung, mở rộng tuyến ống nước của 08 trạm cấp nước, chuyển dần những công trình cấp nước đơn lẻ (giếng khoan tay, bể lọc cát chậm, giếng thấm gia đình) thành các công trình cấp nước tập trung với khả năng xử lý nước đạt tiêu chuẩn, phục vụ có hiệu quả các cụm, tuyến dân cư từ 300-500 hộ. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Vĩnh Long kết hợp với các huyện rà soát lại quy hoạch xây dựng hệ thống cấp nước,    kết hợp đầu tư nâng cấp mở rộng công suất công trình cấp nước gắn với nâng cao chất lượng nước, khai thác có hiệu quả công suất hoạt động của hệ thống cấp nước sạch nông thôn, thực hiện đa dạng hóa các loại hình cấp nước phù hợp với điều kiện của từng địa phương, kết hợp nguồn vốn các chương trình mục tiêu, vốn ngân sách với vận động nhân dân đóng góp xây dựng, nâng cấp mạng lưới cấp nước nông thôn.Tỉnh bố trí trên 650 triệu đồng cho công tác truyền thông giáo dục nước sạch- vệ sinh môi trường, tổ chức 11 lớp tập huấn, truyền thông và lắp đặt máng rửa tay cho các trường học vùng nông thôn. Riêng nguồn vốn tín dụng chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tập trung giải ngân nguồn vốn 9,5 tỷ đồng hỗ trợ hộ dân nông thôn lắp đặt đường ống, xây dựng công trình hợp vệ sinh.
Năm 2011, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Vĩnh Long đầu tư 22,3 tỷ đồng cho chương trình nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng thêm một số trạm cấp nước mới, kết hợp với các công trình vệ sinh trong cộng đồng trong đó tập trung xây dựng hệ thống cấp nước cho 50 điểm trường và 23 trạm y tế, mở rộng tuyến ống chính của 23 công trình cấp nước các xã phục vụ cho các cụm dân cư – thương mại – dịch vụ mới phát triển.
 
 
(Theo Monre.gov.vn)