Vay vốn chống thất thoát nước

Ngày 20-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã chủ trì cuộc họp nghe Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Giảm thất thoát nước, tăng cường mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Sawaco giai đoạn 2011-2015”.

Theo đại diện Sawaco, tổng vốn thực hiện dự án là 154 triệu USD, trong đó vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á là 138 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam. Tuy nhiên, để vay được khoản tiền trên, Bộ Tài chính yêu cầu UBND TP.HCM phải có văn bản cam kết đảm bảo việc trả nợ của Sawaco.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành chức năng của TP cho rằng, hiện không có quy định pháp lý buộc UBND TPHCM phải có văn bản cam kết như yêu cầu của Bộ Tài chính. Hơn nữa, Sawaco là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc vay vốn và trả nợ vay.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo, Sở Tài chính dự thảo một văn bản gửi Bộ Tài chính khẳng định không có cơ sở pháp lý để UBND TPHCM thực hiện yêu cầu của Bộ. Tuy nhiên, đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với TP.HCM. Hiện tỷ lệ thất thoát nước của TPHCM vào khoảng 40%, rất cần kéo giảm. TP chỉ có một tuyến ống cấp nước chính 2,4m đưa nước từ Nhà máy nước Thủ Đức về trung tâm TP. Do đó, việc xây dựng thêm một tuyến ống nữa là hết sức cần thiết. TP.HCM quyết tâm thực hiện dự án này, Sawaco cũng đã có phương án hoàn vốn vay và phương án đã được thẩm định.

Vì thế, TPHCM đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ cho Sawaco vay vốn để thực hiện dự án.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)