Văn phòng Thường trực Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011: Tăng cường vai trò của Ủy ban sông Mê Công trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Ngày 2/8, Văn phòng Thường trực Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai tới dự và chỉ đạo. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ Tổ chức Cán bô, Vụ Pháp chế, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh: “Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam mà đại diện là Văn phòng Thường trực có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Vì thế, Văn phòng cần phát huy vai trò này một cách toàn diện và sâu sắc hơn nữa”.
Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng đã ghi nhận và biểu dương thành tích của Mê Công đã đạt được trong 6 tháng qua và mong tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
“Văn phòng Thường trực Sông Mê Công Việt nam đã tham mưu giúp Ủy ban sông Mê Công Việt Nam xây dựng Quy chế Chất lượng nước, Chiến lược Phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2011 – 2015… Đặc biệt Văn phòng đã có báo cáo sâu sắc về tác động của các đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công. Nhờ vậy, Chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời”. Bên cạnh đó, Văn phòng đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ TN&MT trong việc đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên nước.
Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chỉ đạo, tới đây Văn phòng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị trong và ngoài Bộ TN&MT để Mê Công thực sự có tiếng vang và được nhiều người biết đến. Theo Thứ trưởng, Mê Công là kho kiến thức về tài nguyên nước. Những kiến thức này cần được khai thác và chia sẻ trong việc quản lý tài nguyên nước.

tt770

Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Lê Đức Trung báo cáo


Theo báo cáo Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam Lê Đức Trung trình bày trước Hội nghị, 6 tháng đầu năm Văn phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ cho công tác hợp tác Mê Công. Cụ thể, đã có đóng góp lớn cho sự thành công của Phiên họp Hội đồng lần thứ 17; Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Ủy ban và Chính phủ trong việc thuyết phục Lào tạm hoãn xây dựng thủy điện Xayaburi; Tiếp tục triển khai thực hiện cam kết của Tuyên bố Hủa Hỉn, Kế hoạch Chiến lược Ủy hội giai đoạn 2011 – 2015, Chiến lược Phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp quản lý tài nguyên nước; Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao trong dự báo và giám sát tác động do các hoạt động phát triển của thượng lưu xuống đồng bằng sông Cửu Long…
Thời gian tới, Văn phòng đẩy mạnh thực hiện giai đoạn tiếp theo của các chương trình Quy hoạch Phát triển lưu vực, Chương trình Quản lý và Giảm nhẹ lũ, Chương trình Môi trường. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình hợp tác trong khuôn khổ hợp tác vùng Mê Công đặc biệt là Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước sông Mê Công. Văn phòng cũng tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động và thực hiện các nghiên cứu Chiến lược do Thủ tướng Chính phủ giao.
(Theo Monre.gov.vn)