Vận hành 4 hồ chứa góp phần giảm lũ, phát điện

Hồ Ialy
Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa PleiKrông, Ialy, Sê San 4 và Sê San 4A trong mùa lũ hàng năm, từ ngày 1/7 đến 30/11 hàng năm, 4 hồ này phải được điều tiết vận hành để góp phần giảm lũ cho hạ du và đảm bảo hiệu quả phát điện theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên.
Thứ tự ưu tiên là: 1- Đảm bảo an toàn công trình; 2 – Góp phần giảm lũ cho hạ du và không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Cam-pu-chia; 3- Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Quy trình vận hành này đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, đồng thời yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho  công trình thủy điện PleiKrông và Sê San 4, không được để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5000 năm.

Trong quá trình vận hành hồ PleiKrông, Ialy và Sê San 4 phải góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4A, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm.

Quy trình cũng quy định cụ thể việc vận hành hồ giảm lũ cho hạ du. Theo đó, cao trình mực nước đón lũ của hồ PleiKrông là 569,5m; hồ Ialy là  511,2 – 514,2m; hồ Sê San 4 là 214,5m.

Khi mực nước các hồ PleiKrông, Ialy và Sê San 4 đạt đến mực nước dâng bình thường mà lũ đến hồ còn tiếp tục tăng và có khả năng ảnh hưởng đến an toàn của công trình, thực hiện chế độ vận hành bảo đảm an toàn công trình theo Quy trình vận hành các hồ đã được cấp có thẩm quyền ban hành.


(Theo Hoàng Diên – baodientu.chinhphu.vn)