Vai trò của thiên nhiên trong việc bảo vệ tài nguyên nước

 

18-2Ngày Nước Thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng về công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước – nguồn tài nguyên quý giá đối với sự sống và phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Năm 2018, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề ‟Nước với Thiên nhiên” cho Ngày Nước thế giới nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của thiên nhiên trong việc bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời, chủ đề này cũng kêu gọi cộng đồng ứng dụng các giải pháp sẵn có trong tự nhiên để giải quyết các vấn đề thách thức về tài nguyên nước trong thế kỷ 21 trên toàn cầu.

Lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm tài nguyên nước đang ngày càng diễn biến nghiêm trọng do các hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước chưa bền vững cũng như các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Khai thác tiềm năng của tự nhiên để quản lý và bảo vệ tài nguyên nước là một giải pháp hữu hiệu giúp giải quyết, ứng phó với các thách thức này đồng thời giúp đạt được mục tiêu phát triển bền vững 6 của Liên Hiệp quốc về phát triển bền vững “Đảm bảo nguồn cung cấp và quản lý bền vững tài nguyên nước và các điều kiện vệ sinh an toàn cho tất cả mọi người.

Các giải pháp dựa vào tự nhiên cũng có thể là: công trình xanh, mái nhà xanh, bức tường cây, hồ điều hòa, đất ngập nước, đụn cát, bãi bồi ven sông… Các giải pháp dựa vào tự nhiên thường là đa chức năng, đa mục đích và đa lợi ích.

Sử dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên là sử dụng đặc tính và chức năng của hệ sinh thái để cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái cho cuộc sống con người (điều hòa mực nước, lọc nước, hạn chế lũ lụt, hạn hán, ứng phó với BĐKH…)

Bằng việc sử dụng những giải pháp tự nhiên sẵn có trong nguồn nước có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, chúng ta sẽ đóng góp vào việc tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn, đồng thời giúp bảo vệ môi trường tự nhiên và giảm ô nhiễm nguồn nước.