Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm việc với Bộ TN&MT về Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

tt904Ngày 20/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Dự buổi làm việc có ông Đặng Thế Vinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đề nghị làm rõ các vấn đề: Phạm vi điều chỉnh của Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), thẩm định phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, Quy hoạch tài nguyên nước, lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước, Hội đồng Quốc gia tài nguyên nước và tổ chức lưu vực sông.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai cho biết, vấn đề nước khoáng, nước nóng trong phần phạm vi điều chỉnh của Luật, Chính phủ đã có ý kiến: Dự thảo Luật nên điều chỉnh đối với nước nóng và nước khoáng thiên nhiên để đảm bảo tính hệ thống, thống nhất trong quản lý tài nguyên nước nói chung và nước nước dưới đất nói riêng vì bản chất nước nóng và nước khoáng thiên nhiên cũng là nước dưới đất.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, Quy hoạch tài nguyên nước phải theo lưu vực sông. Về vấn đề này, các ý kiến tập trung thảo luận về quy hoạch vùng kinh tế và quy hoạch lưu vực sông. Đại diện Bộ TN&MT bày tỏ quan điểm, Quy hoạch vùng kinh tế sử dụng nước không được trái với quy hoạch lưu vực sông. Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế đề xuất, Bộ TN&MT cần xem xét và quy định có một vùng quy hoạch chung của cả nước.
Về vấn đề Tổ chức lưu vực sông và Hội đồng Quốc gia tài nguyên nước, lãnh đạo Ủy ban kinh tế cho rằng, đây là tổ chức bắt buộc. Vì thế, trong phần nguyên tắc hoạt động cần thiết phải có chức năng tư vấn và nên chăng Chính phủ giao cho tổ chức này một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đưa ra một số ý kiến xung quanh vấn đề thẩm quyền phê duyệt quy hoạch lưu vực sông, thẩm quyền điều tra cơ bản, quy hoạch, cấp Giấy phép tài nguyên nước. Việc thanh tra tài nguyên nước và tài chính tài nguyên nước đặc biệt là tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là vấn đề cũng được quan tâm và yêu cầu làm rõ.
 tt905
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai ghi nhận các ý kiến của lãnh đạo đạo Ủy ban Kinh tế và chỉ đạo Tổ Biên tập tiếp thu, chỉnh sửa Dự thảo. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, đối với vấn đề phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước cần phải viết lại, thể hiện được tính chất đặc biệt quan trọng của tài nguyên nước trong đời sống kinh tế xã hội.
Trước đó, Bộ TN&MT đã báo cáo Chính phủ về Dự thảo lần thứ 6 Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Theo đó, Dự thảo lần này có 36 điều được bổ sung mới toàn bộ về nội dung và có 49 điều được sửa đổi, bổ sung nội dung. So với Luật Tài nguyên nước hiện hành, Dự thảo Luật tăng 10 điều.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)