Ứng dụng công nghệ tự động kiểm soát chất lượng nước sông, hồ Hà Nội

Thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường ứng dụng quan trắc tự động và các các giải pháp tổng thể thu gom, xử lý nước thải, kiểm soát chất lượng nước mặt.

Các giải pháp kiểm soát chất lượng nước các hồ, sông thoát nước, vấn đề vốn gặp nhiều khó khăn ở đô thị này đã và đang mang lại lợi ích trực tiếp về môi trường, đảm bảo cảnh quan cho đô thị.

Tại trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục tại khu vực Hồ Tây, tất cả các diễn biến về chất lượng nước cũng như việc xử lý môi trường được thường xuyên cập nhật.

Các thông số cơ bản về chất lượng nước mặt như pH, DO, BOD, COD, nhiệt độ được cập nhật và kết nối với Chi cục môi trường để giám sát và công khai với cộng đồng. Các thiết bị được niêm phong đảm bảo khách quan.

Hơn 4 năm qua, với việc tăng cường ứng dụng công nghệ và nhiều giải pháp xử lý, kiểm soát, môi trường nước hồ Tây đã được cải thiện, mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng.

Cùng với đầu tư ứng dụng công nghệ quan trắc tự động ở những hồ trọng yếu như hồ như Hồ Tây, gồ Gươm, hồ Bảy Mẫu, TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp như kè, thu gom nước mặt và nước thải không để vào hồ mà thu gom bằng các hệ thống cống bao quanh hồ, sau đó dẫn về xử lý tại các nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Hà Nội đã có 7 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, trong đó có 2 nhà máy là Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây và Hồ Bảy Mẫu, trực tiếp cải thiện nước cho các hồ này. Nước thải xung quanh hồ Tây, Bảy Mẫu đã được thu gom về Nhà máy xử lý, công suất đạt khoảng 90%, những tháng cao điểm đạt 100% công suất thiết kế.

Sắp tới, Hà Nội sẽ hoàn thiện một số nhà máy quy mô lớn, phấn đấu cuối năm 2022 xử lý được trên 60% tổng lượng nước thải sinh hoạt. Các nhà máy sẽ lắp đặt quan trắc tự động, kết nối dữ liệu với Sở TN-MT để giám sát.

Thời gian tới, thành phố hà Nội sẽ tiếp tục thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường đầy đủ cho các hồ lớn và toàn bộ 13 sông, nhằm phòng ngừa các sự cố ô nhiễm, bảo vệ môi trường và cảnh quan cho thủ đô.

 

Nguồn tin: vtv.vn/