Tuyên Quang: Ưu tiên xây dựng các công trình nước sạch ở vùng sâu, vùng xa

Ông Vi Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường, hiện nay tỉnh Tuyên Quang có 363 công trình nước sạch hoạt động có hiệu quả, đảm bảo cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh cho 62,8% dân số trong toàn tỉnh, trong đó tỷ lệ dân thành thị được sử dụng nước sạch là 85,7% và nông thôn là 57,6%.
Để các công trình nước sạch phát huy hiệu quả trong việc cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh cho các hộ dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong năm 2011, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh tập trung ưu tiên xây dựng các công trình nước sạch ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, còn tập quán sử dụng nguồn nước tự nhiên không hợp vệ sinh. Một số công trình nước sạch mới đưa vào sử dụng đã thực sự mang lại ý nghĩa cho đồng bào các dân tộc thiểu số như công trình nước sạch xã Bình Xa, huyện Hàm Yên cung cấp nước sinh hoạt cho 145 hộ dân, công trình nước sạch khu trung tâm xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa cung cấp nước sạch cho 275 hộ dân trong xã…Đây là những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn nước rất thiếu thốn. Hiện nay, các công trình nước sạch ở thôn Bản Kè, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình; thôn Nà Lung, xã Thượng Lâm và thôn Phiêng Thóc, Nậm Đường xã Shinh Long thuộc huyện vùng cao Na Hang, đang gấp rút hoàn thiện các khâu còn lại để đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6 này.
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang đang mở các lớp tập huấn, soạn thảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình cấp nước ở các địa phương. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các lớp tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân trồng và bảo vệ rừng, sử dụng nước sạch hợp lý và tiết kiệm, thay đổi tập quán sử dụng nguồn nước tự nhiên không đảm bảo vệ sinh…
(Theo Monre.gov.vn)