Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia: Khẩn trương hoàn thiện các Dự án Chính phủ giao

(TN&MT) – Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) vào sáng 29/12, tại Hà Nội.

thu-truong-tran-quy-kien_1

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết: Năm 2017, Trung tâm đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên nước. Cụ thể, Trung tâm đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ Chính phủ giao, bao gồm: Đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn”- giai đoạn I; Dự án số 1 “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; Dự án thành phần 7 “Điều tra đánh giá tài nguyên nước một số đảo, cụm đảo quan trọng” thuộc dự án “Điều tra cơ bản, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”; Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”..

Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn Bộ giao. Về nhiệm vụ điều tra, đánh giá, Trung tâm triển khai 8 nhiệm vụ chuyển tiếp và 1 nhiệm vụ mở mới. 8 nhiệm vụ chuyển tiếp gồm: Dự án “Biên hội, thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”; Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”; Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ”; Dự án “Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)”; Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”; Đề án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 vùng Bắc Sông Tiền”; Dự án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – Pha 4”; Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long”. 1 nhiệm vụ mở mới là Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum (tỷ lệ 1/100.000)”..

tgd-thanh-phat-bieu

Về nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, năm 2017, Trung tâm được giao thực hiện 4 dự án trong đó có 3 dự án chuyển tiếp là: Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình”; Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang- Kỳ Cùng”; Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk” và 1 Dự án mở mới “Lập nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long”.

Theo ông Triệu Đức Huy, Trung tâm tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước. Ngay từ đầu năm 2017, Trung tâm đã triển khai việc rà soát nội dung sản phẩm quan trắc, hiện trạng các công trình cũng như tình hình trạng thiết bị quan trắc hiện có để có phương án chủ động trong lập và thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

ong-trieu-duc-huy-phat-bieu

Về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, ông Triệu Đức Huy cho biết Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện và ổn định tổ chức bộ máy của tất cả các đơn vị thuộc Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức đặc biệt lĩnh vực quy hoạch và tài nguyên nước mặt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc nhằm nắm vững tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài nguyên nước; nâng cao công tác tuyên truyền, đăng tin, viết bài giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước; đẩy mạnh công tác tư vấn, dịch vụ tài nguyên nước tăng nguồn thu, nâng cao hiệu quả công tác và cải thiện đời sống của CBCNV; hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan trong Bộ, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên biểu dương và chúc mừng những thành tích của Trung tâm. “Trung tâm là đơn vị có truyền thống tổ chức tốt, từ công tác nội bộ đến pháp quy thể chế, công tác kế hoạch tài chính, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đặc biệt, các công tác văn hóa bề nổi rất mạnh” – Thứ trưởng đánh giá cao.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo: “Đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn” là đề án quan trọng của Chính phủ, do đó, Trung tâm phải tổ chức tốt, tập kết đánh giá, sau đó đưa ra giải pháp và khuyến cáo, hoàn thiện đề án này để các đơn vị, Bộ, ngành liên quan có định hướng và cơ sở để tiến hành công việc của các cơ quan đó”.

toan-canh-hoi-nghi

Thứ trưởng đánh giá trong năm 2017, Trung tâm đã triển khai tích cực các đề án khác được Chính phủ giao, đạt tiến độ và kết quả rất cụ thể. Trong bối cảnh nguồn lực có hạn mà nhiệm vụ nhiều, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm bám sát tiến độ kế hoạch thực hiện các dự án khác, có lộ trình và thứ tự ưu tiên.

Đặc biệt, về Dự án mở mới: “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long”, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Trung tâm xây dựng Dự án hiệu quả, phân kỳ giai đoạn, hoàn thiện sớm để trình Bộ họp lấy ý kiến.

“Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến những thành tựu đã đạt được. Chẳng hạn như, việc đẩy mạnh tuyên truyền Dự án số 1 “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” đã giúp người dân, các tổ chức hiểu được đầu tư là có hiệu quả và đúng đối tượng” – Thứ trưởng chỉ đạo.

Bế mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, những ý kiến đóng góp của các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Bộ TN&MT và Trung tâm.

(Theo baotainguyenmoitruong.vn)