Trung tâm QH&ĐTTNNQG tham gia học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng khóa XII do Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức

dsc_7527Thực hiện Kế hoạch số 1621-KH/ĐU, ngày 28/11/2018 của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, ngày 06/12/2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết và triển khai nội dung đạo đức, công vụ đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ theo hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu.

Tham dự và truyền đạt, triển khai các nội dung của Hội nghị có các đồng chí Vũ Đức Nam, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Báo cáo viên cấp Trung ương; Đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối cơ quan trung ương; Đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ, Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; dự hội nghị có các đồng chí cán bộ, đảng viên của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công học nghị quyết tại các điểm cầu. Toàn bộ các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng ủy Trung tâm QH&ĐTTNNQG khu vực Hà Nội đã tham dự.

dsc_7517

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ, Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách đã cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vấn đề Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, thực hiện nghị quyết mới về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ; đến phát triển kinh tế biển gắn với phát triển xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển.

dsc_7506

Đồng chí Vũ Đức Nam, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Báo cáo viên cấp Trung ương nhấn mạnh: Việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết, sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được các Báo cáo viên cấp Trung ương truyền đạt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khoá XII của Đảng; Kế hoạch 1621-KH/ĐU ngày 28/11/2018 của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; cũng như các nội dung về đạo đức công vụ.

Ngay sau hội nghị quán triệt, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ viết bản thu hoạch cá nhân, nhằm đưa các nội dung của Nghị quyết được triển khai đến từng cá nhân, từng đơn vị thiết thực và hiệu quả.

(TTDLTNN – Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn)