Trung tâm QH&ĐTTNNQG tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

46506056_2194339727242678_5718609028884463616_oTrong hai ngày 22 và 23/11, tại Hà Tĩnh, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và Sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2018. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có ông Vũ Minh Sơn – Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT); thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Đại diện Sở TN&MT các tỉnh, thành phố làm công tác thi đua khen thưởng. Đại diện Trung tâm QH&ĐTTNNQG có ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm.

Hội nghị vinh dự được đón các đại diện các tập thể, cá nhân là điển hình, tiên tiến trong phong trao trào thi đua toàn ngành gồm 31 tập thể và 41 cá nhân trong đó Trung tâm QH&ĐTTNNQG có 02 cá nhân vinh dự được đạt danh hiệu điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường.

dcef41c8d38e3ad0639f

Theo báo cáo đánh giá công tác thi đua năm 2018, phương hướng nhiệm năm 2019 của Khối thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường, công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chú trọng. Có thể nói, tất cả các đơn vị trong Khối đều phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành. Có được những kết quả đó, ngay từ đầu năm 2018, các đơn vị trong ngành luôn bám sát chủ đề để hành động, đó là: “Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Nhờ vậy, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực to lớn, tạo không khí hăng hái thi đua sôi nổi trong lao động góp phần thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập, nhân rộng trong cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ được dư luận và nhân dân quan tâm… Đáng chú ý, trong số đó có nhiều cá nhân được biểu dương là người ngoài ngành, có những sáng kiến, tham gia tích cực vào hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, phát hiện và chỉ ra những hạn chế, kịp thời có giải pháp khắc phục. Bước vào năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng đã mạnh dạn đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cùng toàn Ngành quyết thực hiện thắng lợi, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần chỉ của Bộ Chính trị; Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, công đoàn và các tổ chức quồn chúng trong việc đẩy mạnh tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thồng chính trị, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2019; Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Xây dựng kế hoạch cụ thể về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

46506056_2194339727242678_5718609028884463616_o

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành ghi nhận và biểu dương thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm qua. Những kết quả ấy cũng đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo trong việc chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền thuộc các đơn vị ngành TN&MT.

ccb12f96bdd0548e0dc1

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, Thứ trưởng Lê Công Thành tin tưởng: “Phong trào thi đua yêu nước ngành TN&MT sẽ được nâng lên một tầm cao mới với chất lượng mới, với sự tham gia tích cực của tất cả cán bộ, công chức trên tất cả các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường”.

Ngày 23/11, các đại biểu được tập huấn về Luật Thi đua Khen thưởng và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở, đơn vị mình.

(Tổng hợp: TTDLTNN. Nguồn: monre.gov.vn)