Triển khai đồng bộ các văn bản, thông tư để nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học đề xuất cần triển khai đồng bộ các văn bản, thông tư để nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi, cũng như đẩy mạnh sự tham gia của người dân. Thứ trưởng Đào Xuân Học nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai cần quyết liệt, có thể thực hiện thí điểm ở một số tỉnh, chú ý đánh giá cách thực hiện và hiệu quả, từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng và triển khai trong cả nước.
Về vấn đề triển khai và thực hiện thí điểm các thông tư về quản lý công trình thủy lợi, ông Nguyễn Hồng Khanh – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi cho rằng: Để đánh giá được mức độ hiệu quả giữa các tỉnh cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công trình thủy lợi, từ đó mới đánh giá được năng lực, hiệu quả hoạt động của các công trình thủy lợi hiện nay.
Ông Đoàn Doãn Tuấn, Giám đốc Trung tâm CPIM cho biết: Về nguyên tắc, sau khi ban hành, các thông tư của Bộ vẫn được triển khai bình thường. Tuy nhiên, sau 2 năm ban hành, các tỉnh lại chưa biết vận dụng các thông tư hướng dẫn về quản lý và khai thác hiệu quả công trình thủy lợi vào thực tế của địa phương. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả của các thông tư về quản lý công trình thủy lợi, cần triển khai thí điểm nhằm rút kinh nghiệm và lấy quy trình để nhân rộng ra các địa phương khác thực hiện.
Cũng theo Vụ Quản lý xây dựng công trình, để triển khai thông tư hiệu quả cần tăng cường tập huấn để các tỉnh hiểu rõ cách thực hiện, tổ chức. Bên cạnh đó, các công ty tiếp nhận và khai thác công trình thủy lợi có thể thuê chuyên gia để tham mưu, tư vấn trong quá trình hoạt động… Khi triển khai thực hiện thí điểm, các đơn vị cũng đề xuất lựa chọn một số tỉnh tiêu biểu, có hiệu quả hoạt động cao như: Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên, Đồng Nai, Bình Phước…, hoặc có thể lựa chọn các tỉnh theo vị trí địa lý thuộc 3 khu vực: Bắc – Trung – Nam.
Ông Vũ Văn Thặng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi khẳng định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều văn bản, thông tư hướng dẫn, nhưng đúng là vấn đề quản lý, khai thác hiệu quả công trình thủy lợi là khó. Vì vậy, các đơn vị chức năng của Bộ cần lên phương án chi tiết, cụ thể, đồng thời phối hợp với các địa phương để triển khai thí điểm… Qua việc triển khai thí điểm mới có thể chọn ra mô hình mẫu để nhân rộng ra các tỉnh, từ đó nâng cao được hiệu quả công trình thủy lợi.

 

(Theo Monre.gov.vn)