Trên 84% dân số khu vực nông thôn Hà Nội được sử dụng nước hợp vệ sinh

tt962Đến thời điểm này, trên 84% dân số ở khu vực nông thôn của thành phố Hà Nội đã được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, trong đó có 33%   được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Hà Nội (thuộc Sở NN&PTNT) và chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo an toàn. Các Sở, ngành liên quan phối hợp thường xuyên để kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại một số vùng ngoại thành đang bị ô nhiễm, các làng nghề, các trạm cấp nước tập trung ở các xã, thị trấn và hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị lọc nước đảm bảo hợp vệ sinh.
Tại một số huyện có nguồn nước sinh hoạt đang bị nhiễm asen ở mức cao như Thanh Oai, Ứng Hòa, từ nay đến 2015, thành phố tập trung triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cấp nước liên xã hoặc cho từng xã, thị trấn và cho phép nâng cấp một số trạm cấp nước theo hình thức xã hội hoá. Thành phố cũng xây dựng các dự án hỗ trợ thiết bị lọc đảm bảo vệ sinh cho người dân ở khu vực nông thôn thuộc những vùng chưa được đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung hoặc những vùng đang bị ô nhiễm, vùng làng nghề…
Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, 100% dân số nông thôn Thủ đô sẽ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ được dùng nước sạch đạt tiêu chuẩn đạt khoảng 60%.
 

 

 (theo Monre.gov.vn)