Trên 1000 tỉ đồng đầu tư hồ chứa nước sinh hoạt cho các huyện vùng cao phía Bắc tỉnh Hà Giang

Chương trình xây dựng hồ chứa nước sinh hoạt cho nhân dân 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc tỉnh Hà Giang đã được đầu tư trên 1.096 tỉ đồng. Đây là chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2007 đến nay.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang: 4 huyện vùng cao núi đá được chọn để triển khai chương trình xây hồ chứa nước sinh hoạt cho nhân dân là: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Tổng số hồ nước đã và đang được đầu tư xây dựng từ năm 2007 đến nay là 91 hồ; trong đó, huyện Quản Bạ có 18 hồ, Yên Minh 24 hồ, Đồng Văn 33 hồ và huyện Mèo Vạc 16 hồ.
Hiện có 37 hồ chứa nước đã hoàn thành, 40 hồ đang thi công, 14 hồ đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trong tổng số 37 hồ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, có 13 hồ có dung tích dưới 5000 m3, 24 hồ có dung tích trên 5000 m3. Theo tính toán, có gần 45.900 người được hưởng lợi từ các công trình hồ chứa nước sinh hoạt.
 
Đánh giá của tỉnh Hà Giang: Chương trình hồ chứa nước sinh hoạt cho 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc là một chương trình đặc biệt nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt    từ bao đời nay cho đồng bào một cách ổn định, lâu dài và bền vững. Các hồ chứa nước đã mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế-xã hội; là cơ hội làm thay đổi cuộc sống của người dân, cải thiện cuộc sống đồng bào vùng cao, thúc đẩy kinh tế vùng phát triển, góp phần ổn định chính trị vùng biên cương đất nước. Dự án thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng, Chính phủ với người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Giang.
 
 
 (Theo Monre.gov.vn)