TP.HCM: Sớm hoàn thành đề án “Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước TP. đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025

Ngày 20/12, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành đề án “Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước TP đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025”. Đồng thời, UBND TP. cũng chỉ đạo các Sở ngành chức năng nghiên cứu xây dựng các hồ điều tiết, hồ điều hòa tại một số khu vực ngoại thành nhằm vừa điều tiết ngập úng, giảm lũ, điều hòa môi trường sinh thái, vừa tích trữ nước sinh hoạt cho TP; nghiên cứu phương án khai thác nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa, hồ Trị Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP. cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết phân tán để giảm ngập úng tại TP.
UBND TP cũng giao UBND Q.7 và Q.Thủ Đức khẩn trương bàn giao mặt bằng dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Thị Thập và dự án cải tạo hệ thống thoát nước rạch Ba Bột để các chủ đầu tư sớm hoàn thành, giải quyết thoát nước chống ngập trên địa bàn TP.
 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)