Tập trung nguồn lực hoàn thiện quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông

IMG_5597_resize

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã nhấn mạnh tới nhiệm vụ trọng tâm này tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chiều ngày 25/7. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Báo cáo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Trung tâm) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ và thông báo kết luận tại các cuộc họp của lãnh đạo Bộ.

Đối với việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án chuyên môn theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật; đẩy mạnh triển khai sâu rộng và đồng bộ các nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long, sông Hồng – Thái Bình, sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, sông Srêpôk; thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước.

IMG_5590_resize

Trung tâm đã triển khai rà soát nội dung sản phẩm quan trắc, hiện trạng các công trình cũng như trang thiết bị quan trắc hiện có để có phương án chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vận hành quan trắc trên toàn hệ thống mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng. Các đơn vị thực hiện công tác quan trắc, tổng hợp số liệu tại các công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và nước mặt đảm bảo thường xuyên, liên tục, phục vụ kịp thời công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước. Việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động quan trắc của các đơn vị cũng được Trung tâm thực hiện theo các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, từ năm 2018, Trung tâm đã đưa vào vận hành mô hình hoạt động tác nghiệp công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tăng cường thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế; đặc biệt, đã chủ trì tổ chức thành công Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam lần thứ VI – VACI 2018 với chủ đề “Hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước”;…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm đã thảo luận, đề xuất lãnh đạo Trung tâm, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ quan tâm, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ cũng đã trao đổi, tháo gỡ và đề xuất các giải pháp dể Trung tâm triển khai tốt các nhiệm vụ được giao năm 2018.

IMG_5572_resize

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Thứ trưởng cho rằng với nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ và được đào tạo bài bản, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, Trung tâm đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ về điều tra, đánh giá, quy hoạch, quan trắc, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Trong thời gian tới, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2018, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm cần tập trung thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường; tập trung nguồn lực để hoàn thiện công tác lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình; triển khai thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước sông Cửu Long; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp với Trung tâm sớm có nghiên cứu, xây dựng bộ đơn giá trong công tác lập quy hoạch tài nguyên nước. Đồng thời tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ,…

IMG_5601_resize

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành và đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Trung tâm cùng nhau nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao; đồng thời, mong muốn Trung tâm tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ để công việc của Trung tâm ngày càng hiệu quả hơn.

 Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã thăm quan Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

7_1

(Theo monre.gov.vn)