TP. Hồ Chí Minh: Năm 2012 hoàn tất các dự án thoát nước

Tại hội nghị sơ kết chương trình giảm ngập nước TP. HCM ngày 4-4-2012, ông Nguyễn Phước Thảo – GĐ Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP. HCM cho biết, năm 2011 thành phố đã đưa vào vận hành 100 tuyến cống thoát nước với chiều dài 202km trong tổng số 172 tuyến cống dài 289 của các dự án thoát nước đang thi công trên địa bàn.

Năm 2012 thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước, tháo dỡ vách ngăn, vệ sinh lòng cống của 72 tuyến cống còn lại với chiều dài 87km. Hiện nay trên địa bàn còn 31 điểm ngập với thời gian ngập trung bình trên 59 phút, đến cuối năm 2012 sẽ xóa thêm 10/31 điểm ngập.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)