Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai chỉ đạo: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lĩnh vực tài nguyên nước

tt979Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Cục Quản lý Tài nguyên nước, sáng 27/12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh: Để nâng cao nhận thức cộng đồng và triển khai các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng và cần thiết. Vì thế, năm 2012, Cục Quản lý Tài nguyên nước cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền Luật Tài nguyên nước sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII tới đây.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, để làm tốt công tác tuyên truyền, Cục cần xây dựng đề án tuyên truyền và ưu tiên kinh phí cho công tác này.

Cùng với việc tuyên truyền, Cục cũng cần ưu tiên kinh phí và chuyển hướng mạnh mẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Đánh giá về công tác năm 2011, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Quản lý Tài nguyên nước và mong rằng những truyền thống của Cục sẽ tiếp tục được phát huy trong năm 2012. Đó là, sự đoàn kết nhất trí trong Cục, sự say mê, tận tuỵ với nghề, chịu khó trong công việc, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ.

Để thực hiện hiệu quả những nội dung quan trọng trong hoạt động năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chỉ đạo: Cục Quản lý Tài nguyên nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ; đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường rà soát, kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật để mỗi văn bản pháp luật khi được ban hành đạt hiệu quả cao nhất. Cục cũng cần đẩy mạnh đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công chức; công tác quản lý Nhà nước ở địa phương; công tác hợp tác quốc tế và khẩn trương thành lập mạng quan trắc tài nguyên nước xuyên biên giới…

 tt980

Trước đó, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy đã báo cáo công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Theo đó, năm 2011, Cục Quản lý Tài nguyên nước đã hoàn thành 14 đề tài, nhiệm vụ, trong đó có 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ chuyển tiếp, 3 đề tài nghiên cứu khoa học mở mới, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở mở mới, 2 nhiệm vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và một nhiệm vụ thông tin khoa học.

Ngoài ra, Cục còn gia hạn 74 giấy phép, gồm 30 giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất, 38 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, 2 giấy phép nước xả thải vào nguồn nước và 4 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Năm 2012, Cục Quản lý Tài nguyên nước tập trung xây dựng 5 quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn và mùa lũ, triển khai xác định dòng chảy tối thiểu trên một số sông quan trọng.

Cục cũng hoàn thiện các Đề án theo dõi, giám sát nguồn nước xuyên biên giới, theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác, sử dụng nước ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mekong; kiểm kê nước quốc gia, khảo sát, đo đạc mặt cắt sông và xây dựng hệ thống liên hồ chứa ở 11 lưu vực sông quan trọng; đặc biệt là triển khai thực hiện việc xây dựng hệ thống giám sát nguồn nước xuyên biên giới.

 

tt981

Toàn cảnh hội nghị

 

 (Theo monre.gov.vn)