Tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam: Đẩy mạnh việc thông tin, làm rõ vai trò nguồn nước Mê Công đối với các nước trong lưu vực

 Ngày 28/12, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Thứ trưởng Bộ TN&MT, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Nguyễn Thái Lai đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua khen thưởng.

Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết: Nhiệm vụ năm 2011 của Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam được triển khai thực hiện trong bối cảnh hợp tác Mê Công đang dược ưu tiên, quan tâm và có nhiều cơ hội để củng cố và phát triển, đó là thành công của phiên họp lần thứ 17 (lần đầu được tổ chức tại Việt Nam), cam kết hợp tác của các quốc gia ven sông… Tuy nhiên, hợp tác Mê Công cũng đang có những diễn biến khó khăn, phức tạp.

Trong bối cảnh ấy, các cán bộ Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã nỗ lực làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban, thực hiện các chương trình và dự án của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, hoạt động hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các chương trình nghiên cứu chiến lược năm 2011. Văn phòng chủ trì các hội thảo tham vấn quốc gia lấy ý kiến góp ý về công trình Thủy điện Xayaburi trên dòng chính sông Mê Công, báo cáo với lãnh đạo Ủy ban để kiến nghị về việc tạm hoãn việc xây dựng công trình thủy điện này. Mặt khác, Văn phòng cũng đã dẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia và vùng về thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện các quy chế sử dụng nước đã được phê duyệt…

Theo ông Lê Đức Trung, năm 2012, Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Ủy ban liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế khóa 2011/2012. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh thực hiện giai đoạn tiếp theo các chương trình Quy hoạch phát triển lưu vực, quản lý và giảm nhẹ lũ, môi trường, quản lý thông tin kiến thức và thủy sản… Thực hiện các nghiên cứu chiến lược do Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tiếp tục công tác giám sát nguồn nước ở biên giới, tập trung thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các tác động của dự án chuyển nước của Thái Lan và tổ hợp các thủy điện trên dòng chính và dòng nhánh sông Mê Công…

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, để các hoạt động của Văn phòng ngày càng có hiệu quả và làm tốt hơn vai trò quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông Mê Công, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chỉ đạo, Văn phòng cần tăng cường các hoạt động đối nội. Điều đó thể hiện ở việc cần tăng cường việc thông tin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Mê Công; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong Bộ TN&MT và các Bộ, ngành ngoài để nhận được sự chia sẻ, hợp tác và ủng hộ đối với các hoạt động của Mê Công. Có như vậy hoạt động của Mê Công mới ngày càng phát triển.

Liên quan đến việc quảng bá hình ảnh của Mê Công, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, Văn phòng cần đẩy mạnh các hoạt động thông tin của Mê Công và các dự án của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Đặc biệt, phối hợp với các phương tiên thông tin đại chúng, tuyên truyền để xã hội hiểu và nhận thức được vai trò nguồn nước Mê Công đối với các nước trong lưu vực.

“Hàng năm Mê Công phải tổ chức được diễn đàn chung với tên gọi “Những người bạn Mê Công” tập hợp những người ủng hộ cho các hoạt động của Mê Công để tiếng nói của Mê Công ngày càng mạnh mẽ góp phần vào việc bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực”, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh.(Theo Monre.gov.vn)