Toàn cảnh chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2011 tại Việt Nam

Sáng 22/03, tại Ninh Thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức Lễ mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới.

Toàn cảnh chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày nước thế giới: 
tt512
Sáng  22/03, tại Ninh Thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận  long trọng tổ chức Lễ mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới.
Toàn cảnh lễ mít tinh hưởng ứng Ngày nước thế giới.
tt513
tt514
tt515
tt516
tt517
Hội thảo khoa học “Nước cho phát triển đô thị”.
tt518
tt519
tt520
Triển lãm Ngày nước thế giới.
tt521
tt522
tt523
tt524
tt526
tt525
Giao lưu văn nghệ Dòng sông quê hương.
tt527
tt528
tt529
tt530
tt531
(Theo TCMT)