Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước

DSC_9083

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai tại buổi làm việc với Cục Quản lí tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (QH&ĐTTNNQG) về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của đơn vị diễn ra vào sáng 15/9 .

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Bẩy – Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước đã trình bày bản dự thảo kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, trong đó có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015. Theo đó, trong giai đoạn 5 năm 2011 – 2015 công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đã có những kết quả đáng chú ý; công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên nước từng bước được hoàn thiện, rà soát, đơn giản hóa được hơn 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, Cục QLTNN sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước; xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch về tài nguyên nước; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước cho cán bộ quản lý tài nguyên nước các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

1_10

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho biết, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục QLTNN trong việc xây dựng, hoàn thiện bản kế hoạch 5 năm, phù hợp với tính chất của một đơn vị sự nghiệp và điều kiện thực tế của Trung tâm.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo xây dựng kế hoạch của 2 đơn vị và trao đổi, góp ý của đại diện các đơn vị chức năng, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, đồng thời đưa ra ý kiến chỉ đạo về 2 bản dự thảo kế hoạch. Theo Thứ trưởng, Cục Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia cần tiếp tục hoàn thiện để bản kế hoạch chi tiết, rõ ràng hơn, hạn chế việc liệt kê các nhiệm vụ, chỉ rõ được các kết quả sẽ đạt được khi thực hiện các nhiệm vụ đó; Tiếp tục bám sát theo luật TNN để xây dựng kế hoạch; Cụ thể hóa nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về Luật TNN; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Thứ trưởng yêu cầu 2 đơn vị cần có sự phối hợp, trao đổi với nhau để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bản kế hoạch.

(Theo monre.gov.vn)