Tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại Bạc Liêu và Cà Mau

Tháng 5/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đang khẩn trương tiến hành thi công khoan tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt chống hạn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Bạc Liêu và Cà Mau là 2 trong số các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, tình hình thiếu nước đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây, do vậy thi công tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt chống hạn trên địa bàn 2 tỉnh là nhiệm vụ rất cấp bách và quan trọng.

Đầu tháng 5/2016, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam – đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia quốc gia đã tiến hành thi công tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn các vùng bị ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn, hạn hán, khan hiếm nước gồm: Vùng Giá Tiểu, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; Vùng Ninh Phước, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Dự kiến tổng chiều sâu vùng điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 2 vùng ở Bạc Liêu từ 210-250m, ở Cà Mau từ 274-348m.

(Theo monre.gov.vn)