Tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 44 tỉnh, thành phố

ttxvn_20140725_tphcm

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Chương trình được thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó Bắc Bộ có 16 tỉnh, Bắc Trung Bộ 4 tỉnh, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 12 tỉnh, Nam Bộ 12 tỉnh.

Thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2015-2020 với 3 dự án thành phần: Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý và cấp nước sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; Xây dựng thí điểm hệ thống cấp nước tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước đặc trưng.

(Theo monre.gov.vn)