Tiếp tục hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Sê San

Toàn cảnh buổi làm việc
Ngày 17/12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai làm việc với Tổ soạn thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông SeSan. Quy trình này được xây dựng từ đầu năm 2010, đến nay dự thảo đã cơ bản hoàn thành và đang lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông. 

Ông Lê Hồng Tuấn, Tổ biên tập cho biết, đặc trưng của lưu vực sông Sê San khác với các lưu vực sông khác là có một phần liên quan đến nước bạn Campuchia. Vì vậy, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã xem xét nhiều yếu tố đảm bảo giảm lũ cho hạ du và không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực biên giới Campuchia.  

Theo báo cáo, trên lưu vực sông Sê San gồm có 7 hồ là Thượng Kon Tum,  Plei Krông, Ialy, Sê San 4, Sê San 4A, Sê San 3 và Sê San 3A. Trong đó, Plei Krông, Ialy, Sê San 4, Sê San 4A là các hồ có dung tích lớn, còn lại là dung tích nhỏ. Riêng hồ Thượng Kon Tum đang nằm trong quy hoạch và trong tương lai chủ yếu phát điện, cấp nước cho tỉnh Quảng Ngãi.

Các chuyên gia Ban soạn thảo đã chọn các hồ Plei Krông, Ialy, Sê San 4 và Sê San 4A trên lưu vực sông này để xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ hàng năm.

 Trên lưu vực, lượng mưa trung bình hàng năm được xếp vào loại trung bình, từ 1.263 – 2.242 mm, phân bố không đều theo cả không gian và thời gian. Trong mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10): lượng mưa chiếm khoảng 85 – 90% lượng mưa cả năm. Trong khi đó, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm từ 10 – 15% lượng mưa cả năm. Theo đó, tài nguyên nước trong mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11 chiếm 75% tổng lượng nước cả năm.

Trong quá trình xây dựng, các chuyên gia cũng cập nhật các trận lũ xuất hiện trên lưu vực từ năm 1977 đến năm 2009 và được phân chia thành lũ rất lớn, lũ trung bình và lũ nhỏ.

Theo ông Lê Hồng Tuấn, việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình hồ chứa thủy điện. Đồng thời, góp phần giảm lũ cho hạ du, đảm bảo sản xuất cho vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy, giảm tác động tiêu cực tới khả năng thoát lũ vùng hạ du sông Đakbla. Việc vận hành phải đảm bảo hiệu quả phát điện của các công trình thủy điện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến cho Điều 6 và Điều 7 Dự thảo Quy trình vận hành. Việc vận hành hồ giảm lũ cho hạ du (quy định trong Điều 7 Dự thảo) đã thu hút được sự quan tâm của nhiều thành viên Tổ biên tập đặc biệt là đại diện các đơn vị quản lý hồ thủy điện. Ông Đoàn Tiến Cường, Phó Giám đốc Công ty điện lực Ialy cho rằng, ngưỡng lưu lượng gây lũ của các hồ Plei Krông là 450 m3/s và hồ Ialy là 800 m3/s là chưa phù hợp. Ông Đoàn Tiến Cường đề xuất, ngưỡng lưu lượng gây lũ tối thiểu của hồ Plei Krông là 700m3/s và hồ Ialy là 1000 m3/s.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai chỉ đạo, Tổ biên tập cần tập hợp tất cả các ý kiến của các đại biểu, tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy trình.

 

 

 

 

(Theo  Monre.gov.vn)