Tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng Viện khoa học Tài nguyên nước

vv1Phát biểu tại buổi làm việc với Cục Quản lý Tài nguyên nước về đề án xây dựng Viện Khoa học Tài nguyên nước, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai khẳng định, trong bối cảnh và điều kiện hiện nay việc thành lập Viện Khoa học Tài nguyên nước là hết sức cần thiết, góp phần từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT.

Thứ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực của Cục Quản lý Tài nguyên nước trong việc xây dựng dự thảo đề án thành lập Viện Khoa học Tài nguyên nước. Tuy nhiên, để đề án có tính thuyết phục cao hơn, Cục Quản lý Tài nguyên nước cần phối hợp với các đơn vị liên quan và Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục hoàn thiện đề án.

Hiện nay, công tác nghiên cứu khoa học về tài nguyên nước còn nằm rải rác ở các đơn vị trong Bộ TN&MT vì thế không thể tập hợp lực lượng tập trung cho công tác nghiên cứu khoa học về tài nguyên nước phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, việc thành lập Viện Khoa học về tài nguyên nước sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về tài nguyên nước góp phần làm tốt hơn công tác quản lý tài nguyên nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên sự cần thiết của việc thành lập Viện Khoa học Tài nguyên nước đặc biệt trong điều kiện công tác quản lý tài nguyên nước có nhiều khó khăn thách thức như hiện nay.

Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi, Viện Khoa học Tài nguyên nước sẽ hoạt động theo mô hình Viện nghiên cứu cơ bản chiến lược chính sách theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Trước đó, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy đã báo cáo dự thảo đề án xây dưng Viện Khoa học Tài nguyên nước.

 vv2

 

 (Theo Monre.gov.vn)