Tiền Giang: Phấn đấu 96,5% số hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Tỉnh Tiền Giang phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96,5%; 75% số hộ gia đình nông thôn có nhà vệ sinh hợp vệ sinh; 75% số hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh, trong đó có 30% số chuồng trại được xử lý bằng hầm khí sinh học (Biogas); 100% số trạm y tế, trường học các cấp có công trình nước sạch và nhà vệ sinh đạt quy chuẩn quy định của Bộ Y tế…
Ðể đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đang đầu tư công trình dự án cấp nước cho năm xã cù lao ở huyện Tân Phú Ðông và 121 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; nâng cấp, cải tạo 22 công trình cấp nước và nhà vệ sinh hợp vệ sinh cho các trạm y tế; xây dựng 252 công trình cấp nước cho trường học các cấp. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu đổi mới công nghệ cấp nước nông thôn phù hợp với từng vùng theo hướng phát triển bền vững, tập trung vào các giải pháp xử lý nước đưa nước từ hợp vệ sinh thành nước sạch đạt quy chuẩn hiện hành.
 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)